دیکشنری تخصصی ایرانیان

adaptation

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

علوم کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی علوم دامی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی هوافضا

زیست‌شناسی

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

بیوشیمی و بیوفیزیک و بیوتکنولوژی

زیست‌شناسی

دیکشنری فناوری اطلاعات

دیکشنری تخصصی روانشناسی

انطباق

در نظریۀ تحول ‌شناختی پیاژه، فرایند تطبیق ساختارهای شناختی فرد برای برآوردن خواست‌های محیطی که شامل دو فرایند مکمل درون‌‌انطباق و برون‌انطباق است.

دیکشنری تخصصی پزشکی

انطباق

در نظریۀ تحول ‌شناختی پیاژه، فرایند تطبیق ساختارهای شناختی فرد برای برآوردن خواست‌های محیطی که شامل دو فرایند مکمل درون‌‌انطباق و برون‌انطباق است.

سازگاری

[پزشکی] تطبیق بهنجار چشم با شدت‌های مختلف نور|||[زبان‏شناسی] فرایند تغییرآوایی وام‌واژه‌ها درجهت منطبق شدن با نظام‌ آوایی زبان وام‌گیرنده.

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

سازگاری

[پزشکی] تطبیق بهنجار چشم با شدت‌های مختلف نور|||[زبان‏شناسی] فرایند تغییرآوایی وام‌واژه‌ها درجهت منطبق شدن با نظام‌ آوایی زبان وام‌گیرنده.

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

اقتباس

ساختن فیلم براساس یک اثرِ ازپیش‌موجود.

ویکی پدیا

اقتباس

اقتباس می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

زیست‌شناسی

علوم تربیتی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.