دیکشنری تخصصی ایرانیان

actual cost

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی اقتصاد

هزینه واقعی

مجموع هزینه‌های صرف‌شده برای انجام یک فعالیت در یک بازۀ زمانی مشخص |||متـ . هزینۀ واقعی کار انجام‌شده actual cost of work performed |||اختـ . هوکا ACWP.

لغات تخصصی مربوط به کار

هزینه واقعی

مجموع هزینه‌های صرف‌شده برای انجام یک فعالیت در یک بازۀ زمانی مشخص |||متـ . هزینۀ واقعی کار انجام‌شده actual cost of work performed |||اختـ . هوکا ACWP.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.