دیکشنری تخصصی ایرانیان

activated sludge

دیکشنری تخصصی عمران

بیوشیمی و بیوفیزیک و بیوتکنولوژی

زیست‌شناسی

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

لجن فعال

لجنی که از فاضلاب گرفته و برای آمایش میکربی هوادهی می‏شود.

شیمی

لجن فعال

لجنی که از فاضلاب گرفته و برای آمایش میکربی هوادهی می‏شود.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.