دیکشنری تخصصی ایرانیان

activated diffusion

دیکشنری تخصصی فیزیک

پخش فعال شده

حرکت اتم‌ها یا یون‌ها یا نقص‌های شبکه از یک جایگاه به جایگاه دیگر با عبور از سد پتانسیل.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.