دیکشنری تخصصی ایرانیان

acquisition

دیکشنری جامع مدیریت

علوم کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

فراگیری

کسب هرنوع رفتار یا فکر یا دانش جدید براثر تجربه.

لغات تخصصی مربوط به کار

دراختیارگیری

فرایند دستیابی به تجهیزات و خدمات موردنیاز پروژه ازطریق خرید یا اجاره.

باستان ‏شناسی

یابش

مرحله‌ای در چرخة فراوری (behavioral processes) که مقدم بر ساخت و کاربرد و وانهش (deposition) است و در طی آن موادِ خام معدنی فراهم می‌آید.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری جامع مهندسی

علوم تربیتی

علوم نظامى

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری جامع مهندسی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.