دیکشنری تخصصی ایرانیان

acoustic intensity

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی فیزیک

شدت آکوستیکی

آهنگ عبور انرژی آکوستیکی از واحد سطح.

دیکشنری تخصصی برق

زیست‌شناسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.