دیکشنری تخصصی ایرانیان

accumulation

دیکشنری تخصصی اقتصاد

انباشت

فزونی یا رشد سرمایه به‌ویژه براثر افزودن مداوم یا مکرر |||متـ . انباشت سرمایه accumulation of capital.

هواشناسی

انباشت

در یخسار‌شناسی، مقدار برف یا دیگر شکل‌های آب جامد که به یخسار یا میدان برف افزوده میشود.

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.