دیکشنری تخصصی ایرانیان

accredited

دیکشنری تخصصی برق

تایید اعتبارشده

ویژگی آنچه ازلحاظ رعایت استانداردهایِ ازپیش‏تعیین‏شدۀ روش‌ها و روال‌ها و مشخصات فنی کلی مورد تأیید رسمیِ نهاد تأیید اعتبار قرار گرفته باشد.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.