دیکشنری تخصصی ایرانیان

account code

دیکشنری تخصصی برق

کد حساب

کدی که به یک مشتری یا پروژه یا واحد یا شعبه برای ردگیری هزینه و صورت‌حساب اختصاص می‌یابد.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری لغات عمومی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.