دیکشنری تخصصی ایرانیان

acclimation

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

خوگیری

تنظیم کاراندام‌شناختی بدن جاندار در پاسخ به تغییری در محیط پیرامون.

زیست‌شناسی

خوگیری

تنظیم کاراندام‌شناختی بدن جاندار در پاسخ به تغییری در محیط پیرامون.

دیکشنری تخصصی کشاورزی

زیست‌شناسی

دیکشنری لغات عمومی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.