دیکشنری تخصصی ایرانیان

accidental attack

علوم نظامى

حمله غیرعمدی

حمله‌ای غیرعمدی و بدون طراحی قبلی براثر یک اتفاق تصادفی، مانند نقص فنی در مهار سلاح یا اشتباه انسانی یا فعالیت غیرمجاز کارکنان تحت امر.

دیکشنری لغات عمومی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.