دیکشنری تخصصی ایرانیان

access

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی برق

دسترسی

امکان استفاده از خدمات یا مراکزی که در شبکه موجود است.

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دستیابی

فرایند دست یافتن به خانه‏های حافظه، شامل خواندن و نوشتن، و پرونده‏های رایانه‏ای و دستگاه رایانه و تجهیزات جانبی آن.

ویکی پدیا

دستیابی

دستیابی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

معماری

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

معماری

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.