دیکشنری تخصصی ایرانیان

access speed

دیکشنری تخصصی عمران

دسترسی به ایستگاه

سرعت متوسط مسافر برای رسیدن به ایستگاه‌ها و توقفگاه‌های حمل‌ونقل عمومی یا خروج از آنها.

دیکشنری تخصصی برق

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.