دیکشنری تخصصی ایرانیان

academy

دیکشنری لغات عمومی

فرهنگستان

مؤسسه‏ای رسمی مرکب از صاحب‏نظران در علم و ادب و هنر |||* واژۀ آکادمی در بعضی از کشورها معنایی وسیع‏تر از فرهنگستان دارد که بنا به مورد می‏توان آن را به مؤسسۀ تحقیقاتی و مرکز پژوهشی و... ترجمه کرد..

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.