دیکشنری تخصصی ایرانیان

absorbency

دیکشنری تخصصی فیزیک

جذبایی

1. جذب ‌شدن تابش در محیطی که تابش از آن می‌گذرد|||2. کمیتی که میزان نور یا تابش جذب‌شده در محیطی خاص را معلوم می‌کند.

شیمی

جذبایی

1. جذب ‌شدن تابش در محیطی که تابش از آن می‌گذرد|||2. کمیتی که میزان نور یا تابش جذب‌شده در محیطی خاص را معلوم می‌کند.

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.