دیکشنری تخصصی ایرانیان

absolute error

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

خطای مطلق

قدر مطلق اختلاف بین مقدار واقعی و مقدار به ‏دست آمدۀ یک کمیت.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی کشاورزی

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.