دیکشنری تخصصی ایرانیان

absolute advantage

ویکی پدیا

مزیت مطلق

مزیت مطلق عبارت است از برتری یا مزیت یک کشور،بنگاه یا کارگر معین که به سبب آن می‌تواند محصول یا خدمت
معینی را به هزینه ای کمتر از رقبا تولید نماید

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.