دیکشنری تخصصی ایرانیان

abscission

دیکشنری تخصصی کشاورزی

ریزش

جدا شدن و افتادن اندام‌هایی از گیاه مانند جوانه یا برگ یا غنچه یا میوه.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.