دیکشنری تخصصی ایرانیان

abandonment

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

دیکشنری تخصصی روانشناسی

وانهش

بی‌اعتنایی کردن به یک فرد وابسته یا رها کردن او توسط افراد نزدیک به او، مانند پدر و مادر یا حامی و پرستار اصلی.

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.