دیکشنری تخصصی ایرانیان

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی عمران شامل مجموعه لغات و اصطلاحات تخصصی در مهندسی عمران و معماری است. این مجموعه که با نام فرهنگ لغت تخصصی آنلاین عمران شناخته می شود، به صورت قابل اینترنتی استفاده بوده و طیف گسترده ای از کلمات تخصصی این رشته را در بر می گیرد. آب و سازه‌های هیدرولیکی ، آب و فاضلاب، برنامه‌ریزی حمل و نقل، سازه و زلزله،خاک و پی از گرایش های موجود در این دیکشنری هستند.