محاسبه قیمت ترجمه مقاله و متون تخصصی

در این قسمت شما می توانید هزینه و زمان لازم برای ترجمه متون و مقالات تخصصی خود را برآورد نمایید. یک صفحه استاندارد حاوی ۲۵۰ کلمه است ولی با توجه به این که تعداد صفحات یک متن می تواند بین تعداد کلمات متفاوتی را دربر گیرد، لذا نمی تواند معیار درستی برای محاسبه هزینه و زمان ترجمه باشد و به همین دلیل است که قیمت ترجمه بر اساس تعداد کلمات متن محاسبه می شود.

مدت زمان لازم برای ترجمه نیز وابسته به تعداد کلمات متن بوده و مدت زمان لازم برای ترجمه در سه سرعت مختلف در قسمت زیر قابل محاسبه است.

لطفا در نظر داشته باشید:

  • مدت زمان محاسبه شده از لحظه پرداخت در نظر گرفته می شود.
  • برای سفارشات بیش از یک میلیون تومان امکان پرداخت اقساطی وجود دارد.
  • با افزایش تعداد لغات متن، تا ۳۰% تخفیف حجمی در نظر گرفته می شود.
  • برای سفارشاتی که تعداد کلمات آن کمتر از ۲۵۰ کلمه است، هزینه ۲۵۰ کلمه در نظر گرفته می شود.
  • در صورتی که سرعتی بیش از سرعت فوری مدنظر شما است، با تیم پشتیبانی از طریق تلگرام تماس بگیرد.