محاسبه قیمت ترجمه مقاله و متون تخصصی

در صورتی که تعداد کلمات متن خود را می دانید می توانید از طریق ماشین حساب زیر اقدام به محاسبه هزینه ترجمه نمایید. در صورتی که تعداد کلمات متن خود را نمی دانید کافی است در کمتر از یک دقیقه سفارش خود را ثبت کنید تا به صورت دقیق، قیمت گذاری شود.ثبت سفارش

جدول زمان و هزینه ترجمه انگلیسی به فارسی 2000 کلمه در زمینه عمومی

 • ترجمه تخصصی توسط مترجم حرفه ای : استفاده از بهترین مترجمین تخصصی در رشته متناسب با متن و آشنا به مجموعه لغات و اصطلاحات تخصصی به کار رفته در متن با سابقه بالا و قلم شیوا و مهارت بالا در زمینه ترجمه متون.
 • ارزیابی و کنترل کیفیت ترجمه : ترجمه توسط تیم ارزیابی بررسی عمومی و تخصصی شده و کیفیت ترجمه با دقت بالا مورد ارزیابی قرار می گیرد. در صورتی که کیفیت ترجمه در حد قابل قبول ارزیابی نشود، کار از مترجم اخذ و برای مترجم دیگری ارسال خواهد شد.
 • بازخوانی مجدد متن : متن پس از ترجمه به صورت کلی مورد بازخوانی مجدد قرار می گیرد تا میزان اشکال احتمالی به صفر برسد.
 • گارانتی کیفیت : سفارشات طلایی دارای بیست روز گارانتی هستند. در صورتی که مشکلی در ترجمه وجود داشته باشد مورد اصلاح قرار می گیرد و یا توسط مترجم دیگر بدون هیچ هزینه ای مجدد ترجمه می شود.
ثبت سفارش

پلن طلایی - سرعت معمولی

تحویل یکشنبه 11 اسفند ساعت 10

95000 تومان
نود و پنج هزار تومان

مناسب برای ترجمه کتاب، ترجمه استاندارد ها و آیین نامه های فنی، ترجمه های حساس و دقیق که نیاز به دقت مضاعف دارند. انتخاب مناسب برای ترجمه های سازمانی و شرکتی و متون دانشگاهی متون علمی و تخصصی، پایان نامه های دانشگاهی که برای استفاده های دقیق ترجمه می شوند.

 • ترجمه نیمه تخصصی توسط مترجم نیمه حرفه ای : استفاده از مترجمین تخصصی آشنا به مجموعه لغات و اصطلاحات تخصصی به کار رفته در متن با سابقه کار متوسط و دارای مهارت نسبی در زمینه ترجمه متون مربوط به یک رشته خاص
 • گارانتی کیفیت : سفارشات نقره ای تا هفت روز شامل ضمانت هستند و در صورتی که مشکلی در ترجمه وجود داشته باشد مورد اصلاح قرار می گیرد.
 • ارزیابی و کنترل کیفیت ترجمه : ترجمه توسط تیم ارزیابی بررسی و کیفیت ترجمه مورد ارزیابی قرار می گیرد. در صورتی که کیفیت ترجمه در حد قابل قبول ارزیابی نشود، کار از مترجم اخذ و برای مترجم دیگری ارسال خواهد شد.
ثبت سفارش

پلن نقره ای - سرعت معمولی

تحویل یکشنبه 11 اسفند ساعت 10

67000 تومان
شصت و هفت هزار تومان

مناسب برای پروژه ها و تمرین های دانشگاهی، ترجمه ترجمه سایت های تخصصی، ترجمه های با اهمیت متوسط و مواردی که کیفیت متوسطی برای ترجمه نیاز است.

 • ترجمه عمومی و غیر تخصصی : استفاده از مترجمین عمومی با سابقه کار محدود و شیوه بیان قابل قبول
 • گارانتی کیفیت : سفارشات برنزی تا 24 ساعت شامل ضمانت هستند و در صورتی که مشکلی در ترجمه وجود داشته باشد که مرتبط با موارد مطرح در ترجمه تخصصی نباشد، مورد اصلاح قرار می گیرد.
 • ارزیابی کیفیت ترجمه : ترجمه توسط تیم ارزیابی بررسی می شود و از حیث ترجمه عمومی باید دارای سطح قابل قبولی باشد. در صورتی که در صورتی که کیفیت ترجمه در حد قابل قبول ارزیابی نشود و مترجم قادر به اصلاح سفارش نباشد، کار از مترجم اخذ و برای مترجم دیگری ارسال خواهد شد.
ثبت سفارش

پلن برنزی - سرعت معمولی

تحویل یکشنبه 11 اسفند ساعت 10

46000 تومان
چهل و شش هزار تومان

مناسب برای متون عمومی و غیر تخصصی، ترجمه های با اهمیت پایین و مواردی که ترجمه عمومی و با کیفیت متوسطی است.

 • ترجمه عمومی و غیر تخصصی : استفاده از مترجمین عمومی با سابقه کار پایین و افرادی که تازگی به جمع مترجمین پیوسته اند.
 • ارزیابی کیفیت ترجمه : ترجمه توسط تیم ارزیابی بررسی کلی می شود و باید تمامی قسمت ها ترجمه شده باشند. لازم به ذکر است که در این پلن هم استفاده از ترجمه ماشینی(گوگل ترنسلیت و ...) ممنوع است.
ثبت سفارش

پلن معمولی - سرعت معمولی

تحویل یکشنبه 11 اسفند ساعت 10

34000 تومان
سی و چهار هزار تومان

مناسب برای متون عمومی ساده و غیر تخصصی، متون کم اهمیت و مواردی که وجود اشکال در ترجمه موجب بروز خسارت نخواهد شد

 • ترجمه تخصصی توسط مترجم حرفه ای : استفاده از بهترین مترجمین تخصصی در رشته متناسب با متن و آشنا به مجموعه لغات و اصطلاحات تخصصی به کار رفته در متن با سابقه بالا و قلم شیوا و مهارت بالا در زمینه ترجمه متون.
 • ارزیابی و کنترل کیفیت ترجمه : ترجمه توسط تیم ارزیابی بررسی عمومی و تخصصی شده و کیفیت ترجمه با دقت بالا مورد ارزیابی قرار می گیرد. در صورتی که کیفیت ترجمه در حد قابل قبول ارزیابی نشود، کار از مترجم اخذ و برای مترجم دیگری ارسال خواهد شد.
 • بازخوانی مجدد متن : متن پس از ترجمه به صورت کلی مورد بازخوانی مجدد قرار می گیرد تا میزان اشکال احتمالی به صفر برسد.
 • گارانتی کیفیت : سفارشات طلایی دارای بیست روز گارانتی هستند. در صورتی که مشکلی در ترجمه وجود داشته باشد مورد اصلاح قرار می گیرد و یا توسط مترجم دیگر بدون هیچ هزینه ای مجدد ترجمه می شود.
ثبت سفارش

پلن طلایی - سرعت نیمه فوری

تحویل شنبه 10 اسفند ساعت 18

116000 تومان
یکصد و شانزده هزار تومان

مناسب برای ترجمه کتاب، ترجمه استاندارد ها و آیین نامه های فنی، ترجمه های حساس و دقیق که نیاز به دقت مضاعف دارند. انتخاب مناسب برای ترجمه های سازمانی و شرکتی و متون دانشگاهی متون علمی و تخصصی، پایان نامه های دانشگاهی که برای استفاده های دقیق ترجمه می شوند.

 • ترجمه نیمه تخصصی توسط مترجم نیمه حرفه ای : استفاده از مترجمین تخصصی آشنا به مجموعه لغات و اصطلاحات تخصصی به کار رفته در متن با سابقه کار متوسط و دارای مهارت نسبی در زمینه ترجمه متون مربوط به یک رشته خاص
 • گارانتی کیفیت : سفارشات نقره ای تا هفت روز شامل ضمانت هستند و در صورتی که مشکلی در ترجمه وجود داشته باشد مورد اصلاح قرار می گیرد.
 • ارزیابی و کنترل کیفیت ترجمه : ترجمه توسط تیم ارزیابی بررسی و کیفیت ترجمه مورد ارزیابی قرار می گیرد. در صورتی که کیفیت ترجمه در حد قابل قبول ارزیابی نشود، کار از مترجم اخذ و برای مترجم دیگری ارسال خواهد شد.
ثبت سفارش

پلن نقره ای - سرعت نیمه فوری

تحویل شنبه 10 اسفند ساعت 18

82000 تومان
هشتاد و دو هزار تومان

مناسب برای پروژه ها و تمرین های دانشگاهی، ترجمه ترجمه سایت های تخصصی، ترجمه های با اهمیت متوسط و مواردی که کیفیت متوسطی برای ترجمه نیاز است.

 • ترجمه عمومی و غیر تخصصی : استفاده از مترجمین عمومی با سابقه کار محدود و شیوه بیان قابل قبول
 • گارانتی کیفیت : سفارشات برنزی تا 24 ساعت شامل ضمانت هستند و در صورتی که مشکلی در ترجمه وجود داشته باشد که مرتبط با موارد مطرح در ترجمه تخصصی نباشد، مورد اصلاح قرار می گیرد.
 • ارزیابی کیفیت ترجمه : ترجمه توسط تیم ارزیابی بررسی می شود و از حیث ترجمه عمومی باید دارای سطح قابل قبولی باشد. در صورتی که در صورتی که کیفیت ترجمه در حد قابل قبول ارزیابی نشود و مترجم قادر به اصلاح سفارش نباشد، کار از مترجم اخذ و برای مترجم دیگری ارسال خواهد شد.
ثبت سفارش

پلن برنزی - سرعت نیمه فوری

تحویل شنبه 10 اسفند ساعت 18

57000 تومان
پنجاه و هفت هزار تومان

مناسب برای متون عمومی و غیر تخصصی، ترجمه های با اهمیت پایین و مواردی که ترجمه عمومی و با کیفیت متوسطی است.

 • ترجمه عمومی و غیر تخصصی : استفاده از مترجمین عمومی با سابقه کار پایین و افرادی که تازگی به جمع مترجمین پیوسته اند.
 • ارزیابی کیفیت ترجمه : ترجمه توسط تیم ارزیابی بررسی کلی می شود و باید تمامی قسمت ها ترجمه شده باشند. لازم به ذکر است که در این پلن هم استفاده از ترجمه ماشینی(گوگل ترنسلیت و ...) ممنوع است.
ثبت سفارش

پلن معمولی - سرعت نیمه فوری

تحویل شنبه 10 اسفند ساعت 18

41000 تومان
چهل و یک هزار تومان

مناسب برای متون عمومی ساده و غیر تخصصی، متون کم اهمیت و مواردی که وجود اشکال در ترجمه موجب بروز خسارت نخواهد شد

 • ترجمه تخصصی توسط مترجم حرفه ای : استفاده از بهترین مترجمین تخصصی در رشته متناسب با متن و آشنا به مجموعه لغات و اصطلاحات تخصصی به کار رفته در متن با سابقه بالا و قلم شیوا و مهارت بالا در زمینه ترجمه متون.
 • ارزیابی و کنترل کیفیت ترجمه : ترجمه توسط تیم ارزیابی بررسی عمومی و تخصصی شده و کیفیت ترجمه با دقت بالا مورد ارزیابی قرار می گیرد. در صورتی که کیفیت ترجمه در حد قابل قبول ارزیابی نشود، کار از مترجم اخذ و برای مترجم دیگری ارسال خواهد شد.
 • بازخوانی مجدد متن : متن پس از ترجمه به صورت کلی مورد بازخوانی مجدد قرار می گیرد تا میزان اشکال احتمالی به صفر برسد.
 • گارانتی کیفیت : سفارشات طلایی دارای بیست روز گارانتی هستند. در صورتی که مشکلی در ترجمه وجود داشته باشد مورد اصلاح قرار می گیرد و یا توسط مترجم دیگر بدون هیچ هزینه ای مجدد ترجمه می شود.
ثبت سفارش

پلن طلایی - سرعت فوری

تحویل شنبه 10 اسفند ساعت 10

165000 تومان
یکصد و شصت و پنج هزار تومان

مناسب برای ترجمه کتاب، ترجمه استاندارد ها و آیین نامه های فنی، ترجمه های حساس و دقیق که نیاز به دقت مضاعف دارند. انتخاب مناسب برای ترجمه های سازمانی و شرکتی و متون دانشگاهی متون علمی و تخصصی، پایان نامه های دانشگاهی که برای استفاده های دقیق ترجمه می شوند.

 • ترجمه نیمه تخصصی توسط مترجم نیمه حرفه ای : استفاده از مترجمین تخصصی آشنا به مجموعه لغات و اصطلاحات تخصصی به کار رفته در متن با سابقه کار متوسط و دارای مهارت نسبی در زمینه ترجمه متون مربوط به یک رشته خاص
 • گارانتی کیفیت : سفارشات نقره ای تا هفت روز شامل ضمانت هستند و در صورتی که مشکلی در ترجمه وجود داشته باشد مورد اصلاح قرار می گیرد.
 • ارزیابی و کنترل کیفیت ترجمه : ترجمه توسط تیم ارزیابی بررسی و کیفیت ترجمه مورد ارزیابی قرار می گیرد. در صورتی که کیفیت ترجمه در حد قابل قبول ارزیابی نشود، کار از مترجم اخذ و برای مترجم دیگری ارسال خواهد شد.
ثبت سفارش

پلن نقره ای - سرعت فوری

تحویل شنبه 10 اسفند ساعت 10

118000 تومان
یکصد و هجده هزار تومان

مناسب برای پروژه ها و تمرین های دانشگاهی، ترجمه ترجمه سایت های تخصصی، ترجمه های با اهمیت متوسط و مواردی که کیفیت متوسطی برای ترجمه نیاز است.

 • ترجمه عمومی و غیر تخصصی : استفاده از مترجمین عمومی با سابقه کار محدود و شیوه بیان قابل قبول
 • گارانتی کیفیت : سفارشات برنزی تا 24 ساعت شامل ضمانت هستند و در صورتی که مشکلی در ترجمه وجود داشته باشد که مرتبط با موارد مطرح در ترجمه تخصصی نباشد، مورد اصلاح قرار می گیرد.
 • ارزیابی کیفیت ترجمه : ترجمه توسط تیم ارزیابی بررسی می شود و از حیث ترجمه عمومی باید دارای سطح قابل قبولی باشد. در صورتی که در صورتی که کیفیت ترجمه در حد قابل قبول ارزیابی نشود و مترجم قادر به اصلاح سفارش نباشد، کار از مترجم اخذ و برای مترجم دیگری ارسال خواهد شد.
ثبت سفارش

پلن برنزی - سرعت فوری

تحویل شنبه 10 اسفند ساعت 10

81000 تومان
هشتاد و یک هزار تومان

مناسب برای متون عمومی و غیر تخصصی، ترجمه های با اهمیت پایین و مواردی که ترجمه عمومی و با کیفیت متوسطی است.

 • ترجمه عمومی و غیر تخصصی : استفاده از مترجمین عمومی با سابقه کار پایین و افرادی که تازگی به جمع مترجمین پیوسته اند.
 • ارزیابی کیفیت ترجمه : ترجمه توسط تیم ارزیابی بررسی کلی می شود و باید تمامی قسمت ها ترجمه شده باشند. لازم به ذکر است که در این پلن هم استفاده از ترجمه ماشینی(گوگل ترنسلیت و ...) ممنوع است.
ثبت سفارش

پلن معمولی - سرعت فوری

تحویل شنبه 10 اسفند ساعت 10

59000 تومان
پنجاه و نه هزار تومان

مناسب برای متون عمومی ساده و غیر تخصصی، متون کم اهمیت و مواردی که وجود اشکال در ترجمه موجب بروز خسارت نخواهد شد

 • ترجمه تخصصی توسط مترجم حرفه ای : استفاده از بهترین مترجمین تخصصی در رشته متناسب با متن و آشنا به مجموعه لغات و اصطلاحات تخصصی به کار رفته در متن با سابقه بالا و قلم شیوا و مهارت بالا در زمینه ترجمه متون.
 • ارزیابی و کنترل کیفیت ترجمه : ترجمه توسط تیم ارزیابی بررسی عمومی و تخصصی شده و کیفیت ترجمه با دقت بالا مورد ارزیابی قرار می گیرد. در صورتی که کیفیت ترجمه در حد قابل قبول ارزیابی نشود، کار از مترجم اخذ و برای مترجم دیگری ارسال خواهد شد.
 • بازخوانی مجدد متن : متن پس از ترجمه به صورت کلی مورد بازخوانی مجدد قرار می گیرد تا میزان اشکال احتمالی به صفر برسد.
 • گارانتی کیفیت : سفارشات طلایی دارای بیست روز گارانتی هستند. در صورتی که مشکلی در ترجمه وجود داشته باشد مورد اصلاح قرار می گیرد و یا توسط مترجم دیگر بدون هیچ هزینه ای مجدد ترجمه می شود.
ثبت سفارش

پلن طلایی - سرعت آنی

تحویل شنبه 10 اسفند ساعت 09

275000 تومان
دویست و هفتاد و پنج هزار تومان

مناسب برای ترجمه کتاب، ترجمه استاندارد ها و آیین نامه های فنی، ترجمه های حساس و دقیق که نیاز به دقت مضاعف دارند. انتخاب مناسب برای ترجمه های سازمانی و شرکتی و متون دانشگاهی متون علمی و تخصصی، پایان نامه های دانشگاهی که برای استفاده های دقیق ترجمه می شوند.

 • ترجمه نیمه تخصصی توسط مترجم نیمه حرفه ای : استفاده از مترجمین تخصصی آشنا به مجموعه لغات و اصطلاحات تخصصی به کار رفته در متن با سابقه کار متوسط و دارای مهارت نسبی در زمینه ترجمه متون مربوط به یک رشته خاص
 • گارانتی کیفیت : سفارشات نقره ای تا هفت روز شامل ضمانت هستند و در صورتی که مشکلی در ترجمه وجود داشته باشد مورد اصلاح قرار می گیرد.
 • ارزیابی و کنترل کیفیت ترجمه : ترجمه توسط تیم ارزیابی بررسی و کیفیت ترجمه مورد ارزیابی قرار می گیرد. در صورتی که کیفیت ترجمه در حد قابل قبول ارزیابی نشود، کار از مترجم اخذ و برای مترجم دیگری ارسال خواهد شد.
ثبت سفارش

پلن نقره ای - سرعت آنی

تحویل شنبه 10 اسفند ساعت 09

196000 تومان
یکصد و نود و شش هزار تومان

مناسب برای پروژه ها و تمرین های دانشگاهی، ترجمه ترجمه سایت های تخصصی، ترجمه های با اهمیت متوسط و مواردی که کیفیت متوسطی برای ترجمه نیاز است.

 • ترجمه عمومی و غیر تخصصی : استفاده از مترجمین عمومی با سابقه کار محدود و شیوه بیان قابل قبول
 • گارانتی کیفیت : سفارشات برنزی تا 24 ساعت شامل ضمانت هستند و در صورتی که مشکلی در ترجمه وجود داشته باشد که مرتبط با موارد مطرح در ترجمه تخصصی نباشد، مورد اصلاح قرار می گیرد.
 • ارزیابی کیفیت ترجمه : ترجمه توسط تیم ارزیابی بررسی می شود و از حیث ترجمه عمومی باید دارای سطح قابل قبولی باشد. در صورتی که در صورتی که کیفیت ترجمه در حد قابل قبول ارزیابی نشود و مترجم قادر به اصلاح سفارش نباشد، کار از مترجم اخذ و برای مترجم دیگری ارسال خواهد شد.
ثبت سفارش

پلن برنزی - سرعت آنی

تحویل شنبه 10 اسفند ساعت 09

135000 تومان
یکصد و سی و پنج هزار تومان

مناسب برای متون عمومی و غیر تخصصی، ترجمه های با اهمیت پایین و مواردی که ترجمه عمومی و با کیفیت متوسطی است.

 • ترجمه عمومی و غیر تخصصی : استفاده از مترجمین عمومی با سابقه کار پایین و افرادی که تازگی به جمع مترجمین پیوسته اند.
 • ارزیابی کیفیت ترجمه : ترجمه توسط تیم ارزیابی بررسی کلی می شود و باید تمامی قسمت ها ترجمه شده باشند. لازم به ذکر است که در این پلن هم استفاده از ترجمه ماشینی(گوگل ترنسلیت و ...) ممنوع است.
ثبت سفارش

پلن معمولی - سرعت آنی

تحویل شنبه 10 اسفند ساعت 09

98000 تومان
نود و هشت هزار تومان

مناسب برای متون عمومی ساده و غیر تخصصی، متون کم اهمیت و مواردی که وجود اشکال در ترجمه موجب بروز خسارت نخواهد شد