ترجمه با کیفیت عالی

ترجمه با کیفیت عالی

ترجمه با کیفیت عالی حق شماست! ترجمه تخصصی ایرانیان از ابتدای تشکیل همواره ترجمه با کیفیت عالی و ارزان را جزو اصول بنیادی دانسته و تحت هیچ شرایطی از آن غافل نشده است.

ترجمه با کیفیت و ارزان

هرچند هزینه و قیمت ترجمه یک عامل مهم در انتخاب موسسه ترجمه است ولی بدون شک تضمین کیفیت ترجمه و ترجمه باکیفیت نیز بسیار در این زمینه تاثیر گذار است. شما با ثبت سفارش خود در ترجمه تخصصی ایرانیان به صورت پیش فرض:

  1. ترجمه تخصصی با کیفیت عالی
  2. ترجمه تخصصی ارزان
  3. ترجمه تخصصی با ضمانت کیفیت

را با هم خواهید داشت. باید بدانید ترجمه متون در ترجمه تخصصی ایرانیان صرفا توسط مترجمی تخصصی و هم رشته با زمینه تخصصی شما انجام خواهد شد. علاوه بر آن در صورتی که به هر دلیلی از کیفیت ترجمه خود ناراضی باشید، بدون دریافت هیچ گونه هزینه اضافه ترجمه شما مجدد توسط یک مترجم تخصصی دیگر انجام خواهد شد. جالب است بدانید در صورتی که شما از مترجم خود ناراضی باشید، امتیاز مترجم کاهش پیدا میکند. در صورتی که دو نفر از مترجم ناراضی باشند، همکاری با ایشان به طور کلی قطع خواهد شد. علت این امر حفظ کیفیت ترجمه توسط مترجمین است.

محاسبه هزینه ترجمه تضمینی

 

ثبت سریع سفارش

شما می توانید بدون نیاز به عضویت سفارش خود را ثبت نمایید.