ترجمه تخصصی فلسفه

ترجمه تخصصی فلسفه

ترجمه تخصصی فلسفه بدون اغراق دشوار ترین زمینه در بین کلیه رشته های دانشگاهی است. فلسفه با تکیه بر شناخت ماهیت و مطالعهٔ مسائلی کلی و اساسی، دربارهٔ موضوعاتی همچون هستی، واقعیت، آگاهی، ارزش، خِرَد، ذهن و زبان دارای سخت ترین و سنگین ترین متون علمی است. معمولا متون علمی در رشته های مختلف به صورت ساده نوشته شده و یکی از اساسی ترین اصول ساده نویسی در متون است. لیکن فلسفه با ماهیتی بسیار متفاوت از سایر متون، دارای سنگین ترین مطالب بوده و مفاهیم و موضوعات این علم در قالب جملاتی بیان می شود که درک آن برای همگان ممکن نیست. فلسفه صحبت از هستی و وجود می کند مسائلی که گاه فراتر از تصور انسان های عادی است و درک آن نیاز به عوامل متعدد دارد. شاید برای سایر رشته های علوم انسانی تسلط بر دایره لغات و اصطلاحات یک رشته، شرط کافی برای ترجمه تخصصی باشد ولی در ترجمه تخصصی فلسفه، به طور کلی شرایط متفاوت است. یک مترجم که اقدام به ترجمه متون فلسف می نماید بایستی شخصا بتواند این متون را درک نماید در حالی که واقعیت این است درک این متون برای بسیاری از افراد عادی نه تنها دشوار بلکه امکان پذیر نیست.

با توجه به دشواری های موجود در ترجمه تخصصی فلسفه، بسیاری از موسسات ترجمه از پذیرش ترجمه متون تخصصی فلسفه سر باز می زنند. ترجمه تخصصی ایرانیان پس از یک سال از فعالیت اقدام به تشکی تیم تخصصی جهت ترجمه متون تخصصی فلسفه نمود. این تیم تخصصی اکثرا دانش آموخته رشته فلسفه با گرایش های مختلف هستند که می توانند ترجمه ای با کیفیت در زمینه های تخصصی فلسفه ارائه دهند. در صورتی که مایل باشید تا ترجمه تخصصی ایرانیان افتخار ترجمه متون و مقالات تخصصی شما در رشته فلسفه را داشته باشد، کافی است با استفاده از قسمت ثبت سفارش فایل خود را برای ما ارسال نمایید تا در کمتر از چند دقیقه توسط موسسه ترجمه تخصصی ایرانیان مورد قیمت گذاری قرار گیرد.
ثبت سریع سفارش

شما می توانید بدون نیاز به عضویت سفارش خود را ثبت نمایید.