ترجمه تخصصی ریاضی

ترجمه تخصصی ریاضی
ریاضیات به عنوان شالوده بسیاری از علوم از جمله کلیه علوم مهندسی شناخته می شود ولی علم ریاضی فراتر از کاربرد ها در شاخه ها و زمینه های گوناگون در حال مطالعه و گسترش است. اگر دایره علم ریاضیات را بخواهیم به موارد خاصی محدود کنیم، نتوانسته ایم ریاضیات را تعریف کنیم. با این حال ریاضیات می توان به دو شاخه اصلی شامل ریاضیات کاربردی و ریاضیات محض تقسیم بندی کرد. حال اگر نیاز داشته باشیم یکی از متون تخصصی ریاضیات را به فارسی ترجمه کنیم، با چالش هایی روبرو خواهیم بود. برای ترجمه تخصصی ریاضی طبیعتا باید از یک تحصیل کرده در ریاضیات استفاده نمود ولی با تحصیلات تقریبا مشابه. مثلا اگر زمینه تخصصی متن یکی از مطالب پیچیده در ریاضیات مشابه نظریه اعداد باشد نمی توان توسط یک مترجم عمومی ترجمه شود و بایستی توسط فردی با تحصیلات مشابه مورد ترجمه قرار گیرد. برخی از موسسات ترجمه برای ترجمه تخصصی ریاضیات شامل ترجمه مقاله انگلیسی به فارسی یا فارسی به انگلیسی در رشته ریاضی از برخی مترجم عمومی استفاده می کنند. شاید برای برخی از متون ساده این مسئله امکان پذیر باشد ولی بدون شک برای متون تخصصی مثل مقالات در زمینه نظریه رمز و کریپتوگرافی نتیجه کار مورد قبول نخواهد بود. ترجمه تخصصی ایرانیان به عنوان یکی از موسسات در زمینه ترجمه تخصصی اقدام به تشکیل گروه های تخصصی جهت ترجمه متون نموده است. ریاضیات و ترجمه متون تخصصی ریاضی نیز به عنوان یکی از رشته های دانشگاهی از این قضیه مستثنی نیست. برای ترجمه متون تخصصی در زمینه ریاضی و یا ترجمه مقالات این رشته می توانید در کمتر از یک دقیقه سفارش خود را در ترجمه تخصصی ایرانیان ثبت نمایید.
ثبت سریع سفارش

شما می توانید بدون نیاز به عضویت سفارش خود را ثبت نمایید.