ترجمه تخصصی متون روانشناسی توسط مترجم تخصصی

مترجم های مختلفی برای ترجمه متون تخصصی و مقالات روانشناسی وجود دارد که کیفیت کار هر کدام، با دیگری متفاوت است. ترجمه تخصصی روانشناسی به معنی استفاده از مترجم تخصصی همین رشته برای ترجمه متون آن است. اگر نگاهی به یکی از مقالات یا کتب تخصصی این رشته بیاندازیم، اهمیت استفاده از یک مترجم تخصصی را درک خواهیم نمود. متون تخصصی رشته روانشناسی دارای اصطلاحات تخصصی هستند و نمی توانند توسط مترجمین غیرتخصصی و یا عمومی ترجمه شوند.  علاوه بر آن برخی از اختلالات رفتاری و روانی وجود دارند که در زبان فارسی به صورت کاملا تخصصی معادل یابی شده اند و ترجمه لغت به لغت این موارد، به هیچ وجه مورد پذیرش نخواهد بود و گاها با معنای عمومی کلمه کاملا در تضاد هستند. این موارد دلیل روشنی برای استفاده از مترجم تخصصی برای ترجمه مقالات و کتب روانشناسی است.

ترجمه انگلیسی به فارسی بیشترین سفارش را در بین خدمات ترجمه دارد زیرا اکثر کتب و مراجع علمی و مقالات معتبر رشته روانشناسی به زبان انگلیسی منتشر می شوند. اما اگر هدف ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات روانشناسی برای چاپ در نشریات معتبر باشد، فیلترهای بیشتری برای یک مترجم تخصصی بایستی اعمال نمود. تمامی ژورنال های معتبر در صورتی مقاله شما را می پذیرند که متن بسیار روان و ترجمه مناسبی داشته باشد. مترجم تخصصی در این موارد علاوه بر تسلط بر مجموعه روانشناسی، بایستی در ترجمه فارسی به انگلیسی مهارت داشته باشد. باید متنی که توسط این مترجمین، ترجمه شده است، کیفیتی در حد یک متن نگارش شده توسط افراد نیتیو داشته باشد؛ یعنی یک متن بدون کوچکترین اشکالات املایی، دستوری و با پایبندی کامل به متن اولیه باشد. مترجم بایستی بهترین و در عین حال دقیق ترین معادل تخصصی برای یک جمله را انتخاب نموده و بدون وجود کوچکترین اشکالی، آن را بنویسد.

ترجمه تخصصی ایرانیان به عنوان سایت ترجمه متون تخصصی روانشناسی فعالیت دارد. در ترجمه تخصصی ایرانیان تیم ارزیابی  بر کار مترجمین تخصصی نظارت کرده و کلیه سفارشات ترجمه مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرند. شما برای ترجمه کتاب می توانید هزینه ترجمه خود را به صورت قسطی تحویل بگیرید؛ علاوه بر آن، کلیه مترجمین تخصصی بایستی کار را به صورت قسمت به قسمت ترجمه کرده و هر قسمت برای ارزیابی ارسال می شود. در صورت تایید ارزیاب، این موارد برای شما قابل مشاهده و دریافت خواهد یود. ثبت سفارش بسیار ساده بوده و در کمتر از یک دقیق امکان پذیر است:

سفارش ترجمه تخصصی روانشناسی

 

ترجمه تخصصی روانشناسی انگلیسی به فارسی ترجمه متن تخصصی روانشناسی ترجمه مقاله روانشناسی ترجمه تخصصی مقالات روانشناسی