ترجمه تخصصی حسابداری : ترجمه مقاله، کتاب تخصصی حسابداری

ترجمه تخصصی حسابداری خدمتی است که هدف ارسال ترجمه ای با کیفیت برای متون تخصصی حسابداری است. تقریبا تمام مقالات تخصصی و کتب و استاندارد های حسابرسی و حسابداری به زبان انگلیسی منتشر می شوند و به همین دلیل ترجمه متون تخصصی حسابداری از زبان انگلیسی به فارسی یکی از مواردی است که بسیاری از دانشجویان حسابداری با آن درگیر هستند. برای داشتن یک ترجمه با کیفیت از مقالات تخصصی حسابداری بایستی چند اصل رعایت شود:

  1. متن روان و خوانا باشد و کلیات متن به درستی منتقل شده باشد.
  2. اصطلاحات تخصصی متن به درستی معادل یابی شده باشد.
  3. تمامی جزییات متن به صورت دقیق منتقل شده باشد.

با این توضیحات مشخص است که ترجمه انگلیسی به فارسی متون تخصصی حسابداری نیاز به مترجم تخصصی دارد، یعنی فردی که در رشته حسابداری تحصیل کرده و با دامنه اصطلاحات تخصصی این رشته آشنایی دارد. بنابراین عملا نمی توان از یک مترجم عمومی و یا غیرتخصصی برای این منظور استفاده نمود و اگر هم مقالات تخصصی حسابداری توسط این مترجمین ترجمه شوند، نتیجه کار یک خروجی با کیفیت و تخصصی نخواهد بود.

برای ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات تخصصی حسابداری شرایط به مراتب دشوار تر است زیرا مترجم علاوه بر تمام موارد ذکر شده، بایستی تسلط بالایی بر دستور زبان و گرامر انگلیسی داشته باشد. در ترجمه مقالات انگلیسی به فارسی حسابداری، زبان مقصد فارسی است و مترجم در صورت درک مفاههیم متن می تواند جمله ای با ساختار دستوری درست بنویسد که تمام جزییات را منتقل نماید و در عین حال هیچ مشکل نگارشی نداشته باشد. اما در ترجمه فارسی به انگلیسی، مترجم باید جملاتی دقیق، بدون اشکال دستوری و با ذکر کامل جزییات بنویسد که این مسئله خود موجب می شود مترجم تخصصی حسابداری، تسلط بالایی به زبان انگلیسی داشته باشد. بنابراین ترجمه فارسی به انگلیسی متون تخصصی در رشته حسابداری نیاز مند تسلط کامل بر دستور و گرامر زیان انگلیسی است. مهمترین کاربرد این نوع ترجمه جهت ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات حسابداری است. بنابراین علاوه بر همه موارد باید این نکته را متذکر شد که مقالات تخصصی معتبر مانند مقالات ISI در رشته حسابداری باید به صورت کاملا آکادمیک و بار عایت کامل دستورات زبانی انجام گیرد. 

ترجمه متون تخصصی حسابداری یکی از خدماتی است که توسط کارگروه حسابداری در تیم ترجمه تخصصی ایرانیان انجام میگیرد.در صورتی که نیاز به ترجمه متون تخصصی حسابداری دارید می توانید درخواست خود را از قسمت ثبت سفارش ترجمه ثبت نمایید تا متن شما توسط مترجمین تخصصی حسابداری ترجمه شود. ثبت سفارش در سایت ترجمه ایرانیان بسیار ساده بوده و در کمتر از یک دقیقه امکان پذیر است:

ثبت سفارش ترجمه تخصصی حسابداری