ترجمه تخصصی مقالات و متون اقتصادی

متون اقتصادی به کلیه متونی اطلاق می شود که مرتبط با اقتصاد باشند. بیشتر این متون، مقالات و کتب دانشگاهی رشته علوم اقتصادی هستند اما در رشته های دیگری مانند حسابداری و مدیریت نیز متون اقتصادی در برخی از دروس بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. ترجمه متون تخصصی اقتصاد نیاز به دو مولفه اساسی یعنی آشنایی با اصطلاحات اقتصادی و تسلط بر ترجمه انگلیسی به فارسی یا بلعکس دارد. بسیاری از مترجمین عمومی در ترجمه انگلیسی به فارسی مشکلی ندارند اما در معادل یابی صحیح اصطلاحات تخصصی دچار مشکل می شوند. در ترجمه متون اقتصادی پیچیده توسط مترجمین عمومی مواردی مشاهده می شود که مترجم در درک کلیات متن هم مشکل داشته و نتوانسته است حتی مفاهیم اصلی متن را منتقل نماید؛ زیرا اولین گام در ترجمه متن، درک کلیات و مفاهیم آن است و در صورتی که فضا و مفاهیم اصلی متن به درستی درک نشود، بدون شک ترجمه انجام شده چیزی به جز یک برگردان از کلمات نخواهد بود. برای ترجمه متون تخصصی اقتصاد بایستی از یک مترجم تخصصی استفاده نمود تا کلیه مفاهیم متن را درک نموده و بتواند بهترین جایگزین های تخصصی را برای اصطلاحات اقتصادی پیدا نماید. در این صورت است که ترجمه متن روان و کاربردی بوده و مدت زمان یادگیری مطالب را بسیار کوتاه کرده و موجب صرفه جویی بسیاری در زمان می شود.

کیفیت و پایایی ترجمه مقالات علوم اقتصادی از فارسی به انگلیسی به مراتب مهم تر بوده و کوچکترین اشتباهات در این متون، عواقب شدیدتری به همراه خواهد داشت. اکثر مقالاتی که به انگلیسی ترجمه می شوند برای ژورنال های معتبر مثل ژورنال های آی اس آی ارسال می شوند. این ژورنال ها، دارای اعتبار فوق العاده بالا بوده در سطح بین المللی شناخته شده هستند و پروسه پذیرش در آنها شامل داوری هایی است که گاهی به یک سال نیز می رسد. بسیار مشاهده می شود که مقاله ای قبل از ارسال به داوری، در مرحل اولیه به دلیل ضعف نوشتاری یا poor english ریجکت می شود و اصلا به محتوای علمی مقاله رسیدگی نمی شود.

ترجمه تخصصی ایرانیان با درک اهمیت ترجمه مقاله شما، اقدام به ترجمه مقالات تخصصی اقتصاد نموده است. برای ثبت سفارش در ترجمه تخصصی ایرانیان، کافی است در کمتر از یک دقیقه فایل خود را ارسال کنید تا هزینه آن محاسبه و به اطلاع شما برسد:

سفارش ترجمه تخصصی اقتصاد

 

ترجمه تخصصی اقتصادی ترجمه متن تخصصی اقتصاد ترجمه تخصصی متون اقتصادی ترجمه متن اقتصادی ترجمه مقالات اقتصاد