دیکشنری تخصصی ایرانیان

لغات تخصصی مربوط به کار (انگلیسی به فارسی)

مشاهده کلمات لغات تخصصی مربوط به کار

subsistence standard| subsistence theory of wages| subsistence wage| subsistence wage level| substance| substandard rate| substantial| substantial labour surplus markeu| substantial unemployment area| substantive agreement| substantive relations| substitute goods| substitution| substitutional factors| substitutional goods| substitution coefficient| substitution cost| substitution curve| substitution effect| substitution elasticity of| substitution law| substitution law of| substitution marginal rate of| substitution rate of| substitution rule of least cost| substructure| sub system| subtotal| subtraction| sub underwriter| sub unit| suburban population| subvention| success indicator| succession| succession plan| succession planning| successive| successive approximations| successively| successor| sue and labour| suerseniority| sue to| sufficiency| sufficient bail| sufficient condition| sufficient estimate| sufficient information| sufficient statistic| suggestion| suggestion box| suggestion programs| suggestions scheme| suggestive selling| suicide| suicide and occupation| suitable| suitable employment| sum| sum insured| summary cash budget| summary planning| summary powers| summation| summons| sum of principal and interest| sum of the year method of depreciation| sumptuary| sumptuary law| sumptuary tax| sums| sundry| sundry cost| sundry creditors| sundry debtors| sundry expense| sundry income| sundry receipts| sunk capital| sunlighting| sunrise industry| sunset industry| superannuation| superannuation payment| supercargo| super efficiency| superficial expansion of capital| superficial growth| super full employment| super imperialism| superior| superior goods| superior officer| superior positions| supermarket| supermonopoly| supernational| supernormal stock| supernumerary| supernumerary expenditure| supernumerary income| superordinate| superordination| super profit| superseniority| superstore| superstructure| supertax| supervise to| supervising board| supervising engineer| supervision| supervisor| supervisor board| supervisory ability| supervisory behaviour scale| supervisory board| supervisory body| supervisory control| supervisory development| supervisory duites| supervisory management| supervisory personnel| supervisory program| supervisory rating scale| supervisory responsibility| supervisory routine| supervisory signals| supervisory staff| supervisory style| supervisory system| supervisory training| supplemental apporpriation| supplemental bill| supplemental monthly budget| supplemental unemployment benefits| supplementary benefit| supplementary benefits| supplementary budget| supplementary charge| supplementary earnings per share| supplementary goods| supplementary information| supplementary law| supplementary payment| supplementary persion| supplementary resources| supplementary special deposits| supplementary statement| supplementary tax| supplement to wages and salaries| supplies| supplies and material| supply| supply and demand| supply and demand equilibrium| supply and demand law of| supply curve| supply department| supply determined market| supply elasticity of| supply factor| supply function| supplying| supply of inflation| supply of labour| supply port| supply price| supply price of capital| supply program management| supply schedule| supply side economics| support buying| supportive approach to supervision| supportive leadership| supportive theory of organizational behaviour| support price| support program| suppressed inflation| suppression| supreme central of the islamic labour concils| surcharge| surety| surety bond| suretyship| suretyship insurance| surface| surface bargaining| surface change| surface chart| surpended status| surpending work| surpend payment| surpend trading| surplus| surplus account| surplus analysis| surplus at date of acquisition| surplus balance of payment| surplus capacity| surplus cash shares| surplus charge| surplus dividend| surplus from consolidation| surplus labour| surplus labour and value theory| surplus labour market| surplus materials| surplus population| surplus product| surplus production| surplus profit| surplus rate of return| surplus receipt| surplus reinsurance| surplus reserve| surplus shares| surplus sum| surplus units| surplus value| surplus value theory of| surplus variable| surrender| surrender charge| surrender value| surrogate production funcation| surround| surtax| survey| survey certificate| survey fee| survey feedback activities| surveying procedure| survey method| survey research| surviving patner| survivor| survivorship annuity| survivorship policy| survivor technique| susped trading| suspense account| suspense fund| suspension| suspension of contract| suspension of payment| sustainable growth| sustained economy| sustained growth| sustained inflation| swap| swap credit| swap credit deal| swap operations| swap transactions| sweated industries| sweated labour| sweating| sweating syatem| sweatshop| sweet| sweetheart contract| swing credit| swing shift| switch| switching| switch selling| switch trade| switch trading| swot| swot analysis| sydicalism| syllogism| symbol| symbolic| symbolic delivery| symbolic models| symbolic pricing| symmetrical movements| sympathetic strike| symposium| synchronic| synchronization of cash flow| syndic| syndicalism| syndicate| syndicate loan| synergy| synthesis| synthetic| synthetical| synthetic balances| synthetic data| synthetic estimates| synthetic indicators| synthetics| system| systematic| systematic control| systematic selection| system four| system hybrid| system of accounting| system of internal control| system of work points| systems analysis| systems analyst| systems approach| systems management| systems research| systems selling| systems theory| systems type leadership| tabulating machine| tabulation| tabulator| tacit| tactical| tactical decisions| tactical solution| tactics| tag| tail piece| take a bath| take delivery to| take effect to| take forward to| take home pay| take in to| take into account to| take office to| take off the price to| take out an insurance to| take out loan| take over bid| take over bid circular| take over time| take over to| taker for a call| taker for a call more| taker for a put| taker for a put and call| taker for a put of more| taker of the rate| take stock to| take up shares to| take up stocks to| taking for an option| taking for the call| taking inventory| takings| taking the inventory| taking workers to the work| talent| tale quale| tall organization structure| tall pyramid structure| tally| tally clerk| tallyman| tally trade| talon| tanant farming| tangible asset| tangible asset turnover| tangible benefits| tangible commodity| tangible fixed asset| tangible net worth| tangible personal property| tangible property| tangible value| tap| tape file| tape filing| tape label| tape library| tape mark| tapered increase| tare| target| target cost| target group index| target market| target marketing| target oriented approach| target output| target population| target price| target pricing| target routine| target setting model| target values| tariff| tariff barrier| tariff description| tariff for revenue only| tariffication| tariff protection| tariff quota| tariff rate| tariff union| tariff wall| tariff war| task| task accomplishment activities| task analysis| task and bonus system| task based appraisal| task based participation| task behaviour| task bonus| task dependency| task environment| task force| task group| task indentity| task interdependency| task orientation| task orinted| task orinted approach| task stucyure| task uncertainty| task work| tax| tax abatement| taxable base| taxable capacity| taxable estate| taxable income| taxable profit| tax accounting| tax advantage| tax allocation| tax allowance| tax amortization| tax anticipation bill| tax anticipation bond| tax anticipation certificate| tax anticipation note| tax anticipation warrant| tax assessment| tax assessment form| tax assessment notification| tax assessor| taxation| taxation laws| taxation of interest| taxation of monopoly| taxation of profits| taxation power| taxation schedules| tax avoidance| tax base| tax benefit rule| tax bond| tax burden| tax capacity| tax capitalization| tax carry back and carry over| tax collected in advance| tax collector| tax commutation| tax compliance| tax concession| tax credit| tax debit| tax declaration form| tax deducation| tax deed| tax delinquency| tax department| tax disciplinary high board| tax dispute| tax dispute settlement commission| tax dodge| tax dodging| tax effect| tax effort| tax equalization| tax equalization account| tax equalization provision| tax equity| tax equivalent| taxes due| taxes receivable| taxes receivable current| taxes receivable delinquent| tax evasion| tax exempt| tax exemption| tax exempt securities| tax exile| tax flexibility| tax franchise| tax free| tax free exchange| tax gatherer| tax guarantee| tax heaven| tax high council| tax holiday| tax impact|

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.