دیکشنری تخصصی ایرانیان

لغات تخصصی مربوط به کار (انگلیسی به فارسی)

مشاهده کلمات لغات تخصصی مربوط به کار

sovnakhoze| sown areas| space| space and layout chart| space buyer| space of control| space of freedom| space of simple events| space payment| span of management| span of supervision| spare| spare capital| spare time job| spatial ability| spatial aptitude| spatial distribution| spatial distribution of consumers| spatial economics| spatial imbalance| spatial mobility| spatial monopoly| spatial planning| spatial price discrimination| spearhead money| special agent| special allowance| special assessment| special assessment bond| special assessment fund| special assistance| special audit| special authority| special bid| special buyer| special change| special clearance| special conditions for sub contract| special contribution| special current account| special deposit| special depositary| special dividends| special drawing right| special events recruiting| special found| special fund rights| special interest account| special issues| specialist staff| special items| specialization coefficient of| specialization of labour| specialization ratio| specialized capital| specialized capital good| specialized industries| specialized management trust| specialized staff| specialized training| specialized worker| special manager| special meeting| special offering| special order| special order pricing| special partner| special policy| special privilege monopoly| special purpose| special purpose financial statement| special purpose funds| special purpose property| special reserve| special revenue funds| special risks| special stock| special symbol| specialty goods| specialty store| special united nations fund for economic development| specie payment| specific| specific ability| specific agreement| specification| specification cost| specific capital| specific commodity sales tax| specific cost| specific cycle| specific deposit| specific duty| specific factors of production| specific gravity| specific identification| specific identification method| specificity degree of| specific law| specific order cost system| specific performance| specific policy| specific price| specific program| specific rate| specific sereve| specific tariff| specific tax| specific transfer| specified sources| spectrograph| spectrophotometer| specturm| specturm auditory| speculate for a fall to| speculate for a rise to| speculate to| speculation| speculative demand for money| speculative market| speculative motive| speculative supply| speculative transactions| speculative unemployment| speculative ventures| speculator| speculatory| speed| speed test| speed up| spell| spelterman| spendable earnings| spendable income| spending for output| spending money| spending multiplier| spending power| spending rate| spending unit| spending variance| spendthrift| spendthrift trust| spend to| sphere of production| spicialities| spillover| spillover benefits| spillover costs| spillover effect| spillover hypothesis| spillovers| spin off method| spiralling inflation| spiral of wages and prices| split down to| split inventory appraisal| split investment company| split ledger| split load| split off point| split order| split shift| split to| split up to| spoilage| spoiled material| spoiled work| spokesperson role| spolied work| sponsorr| sponsorship| spontaneity| spontaneous| spontaneous economy| spontaneous financing| spontaneous forces| spontaneous mechanism| sporadic capitalism| sporadic dumping| spot| spot announcement| spot broker| spot cash| spot check| spot delivery| spot exchange contract| spot exchange market| spot market| spot market central| spot market local| spot order| spot payment| spot price| spot purchase| spot rate| spot sale| spot stock| spot trading| spout| spouter| spread| spread effect| spreading| spreading the work| spread sheet| spread to| spurious correlation| square account to| square deal| stabilimeter| stability| stability and neurosis syndrome| stability of demand| stability of prices| stability of tenure of personel| stability supply| stabilization| stabilization devices| stabilization economic| stabilization function| stabilization fund| stabilization policy| stabilized bond| stabilizer| stabilizing force| stabiliz to| stable age distribution| stable atmosphere| stable economy| stable environment| stable equilibrium| stable exchange rate| stable growth| stable market| stable money| stable motivation| stable population| stable process| stable rate| stable saturation| stable state| stable syatem| staff| staff activities| staff agencies| staff and line| staff association| staff auditor| staff authority| staff cash drawing card| staff department| staff director| staff drawing| staff drawing card| staff functions| staff guarantee fund| staffing| staff line relations| staff manager| staff normative method| staff organization| staff persinnel| staff provident fund| staff relationship| staff shares| staff status| staff table| stag| stage| stage of stagnation| stage payments| stages of growth| stagflation| stagger| stagging| stagnant economy| stagnant equilibrium| stagnation| stagnationism| stagnationist| stagnation theory| stagnation thesis| stakeholder| stakeholders| stale market| stallage| stallman| stamp duty| stamped bond| stamped paper| stamp note| stamp tax| standard| standard accounting| standard charge| standard commodity| standard consumption rate| standard cost| standard cost accounting| standard cost card| standard costing| standard costing system| standard cost method of inventory| standard deviation| standard error| standard fire policy| standard fire policy insurance| standard form| standard form of the account| standard goods| standard hour plan| standard industrial classification| standard industrial classification system| standard international trade classification| standardization| standardized rate| standardized variable| standardized variate| standard labour rate| standard labour time| standard liner| standard loss clause| standard machine time| standard measure| standard measure of value| standard method| standard of comparison| standard of deferred payment| standard of filed work| standard of life line| standard of living| standard of performance| standard of value| standard parts| standard performance| standard policy| standardpopulation| standard preparation hours| standard price| standard profit| standard program| standard purchase price| standard quantity allowed| standard rate| standard rate of pay| standard raturn of investment| standard scale| standard staffing method| standard time| standard unit| standard un quantity| standard value| standard wage rate| standard weekly hours| standard working week| stand at a discount| stand at a discount to| stand at a premium to| stand by agreement| standby application| standby charge| standby control| standby cost| standby equipment| standby letter of creditor| standby plant| standby underwriting| standing| standing charge| standing committee| standing conference| standing cost| standing ecpenses| standing order| standing plans| standing record| standing rules| stand still agreement| standy by| standy by controls| standy by cost| standy by equipment| standy by pay| standy by plant| staple| staple commodity| staple food| staple goods| staple product| stapler| staples| staple to| staple trade| stars| starting load cost| starting price| starting rate| start up| start up cost| starvation wage| state administration| state appraisal commission| state bank| state bond| state capitalism| state council| stated account| stated capital| state debts| stated interest| state disability plan| stated payment| stated value| state economic commission| state enterprise| state farm| state finance| state government| state graduated pension| state induced production| state insurance| state loan bonds| state medicine| statement| statement analysis| statement and index conversions| statement form| statement of account| statement of affairs| statement of application of funds| statement of cash receipts and disbursements| statement of change and discharge| statement of change in retained earnings| statement of changes in financial position| statement of changes in net assets| statement of claim| statement of condition| statement of contributed surplus| statementof earnings| statement of financial condition|

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.