دیکشنری تخصصی ایرانیان

لغات تخصصی مربوط به کار (انگلیسی به فارسی)

مشاهده کلمات لغات تخصصی مربوط به کار

paid up insurance| paid up policy| paid up share| paid up share capital| paid up stock| paid up value| paid vouchers file| pallet| palletized| pall tax| panel| panel discussion| panel interview method| panelist| panel method| panic| panked data| panking| panking method| panking of projects| panking scale| pannel data| paper| paper credit| paper currency| paper loss| paper money| paper note| paper profit| paper rate| paper securities| paper standard| paper work| papoose| par| parabola| paradigm| paradox| paradox of thrift| paradox of value| parallel| parallel access| parallel barter| parallel computer| parallel import| parallel operation| parallel pricing| parallel processes| parallel processing| parallel processor| parallel run| parallel samples| parallel standard| parameter| parametric planning| parametric programming| parapsychology| paratypic| parcelation of reserve| parcel of shares| parcel out| parcel post| parcel post receipt| pardon| parent company| paretos income low| pari meteria| par instrucations| pari passu| parity| parity concept| parity index| parity price| parity price system| parity principle| parity ratio| park barrel| parliamentry company| parole contract| parole credit| parquet| partake to| part audit| part cargo charter| partial adaption| partial analysis| partial budget| partial budgeting| partial correlation| partial disability| partial distribution| partial equilibrium| partial equilibrium analysis| partial equilibrium theory| partial limitation clause| partially disabled| partially funded pension plan| partial monopoly| partial oligopoly| partial pay| partial payment| partial plan| partial reorganization| partial shipment| partial substitution| participant| participate to| participating annuily| participating bond| participating capital stock| participating certificate| participating country| participating dividends| participating insurance| participating policy| participating preference share| participating preferred stock| participating reinsurance| participating share| participation| participation certificate| participation loan| participation rate| participative budgetary| participative leader| participative management| participatory process| particular| particular average| particular average adjustment| particular balance of trade| particular line| particular operating expenses| particulars| particulars of materials| parties thereto| partly finished| partly finished product| partly paid shares| part method| partner| partner infant| partner in joint account| partner limited| partner nominal| partnership| partnership assets| partnership at will| partnership audit| partnership capital| partnership debt| partnership liability| partnership net income| partnership net loss| partner sleeping| part paid shares| part paid stock| part payment| part shipment| parts of work| part time| part time employment| part time jobs| part time work| part time worker| party| party concerned| party price| par value| par value capital stock| par value stock| passage money| passavant| passed dividend| passing the dividend| passive| passive approach| passive bond| passive change| passive debt| passive device| passive learning| passive trade balance| passive trust| passivity| past audit| past due| pastoral economy| pastoralism| past service cost| past service liability| pasture management| patenalistic management approach| patent| patent exchange| patent infringement| patent pool| patent pooling| patent right| paternalism| paterson method| path goal theory| patronage| patronage dividend| patronage motives| pattern| pattern analysis| patterned sampling| patternitis| pattern of industrial growth| pattern of investment| pattern of yield| patty cash| pauper| pauper labour| pawn| pawn bank| pawnee| pawner| pawning| pay| payability| payable| payable account| payable accounts| payable bills| payable in advance| payable on demand debt| payable to bearer| payable to order| pay as you earn| pay average to| payback method| payback period| pay back to| pay bill| pay celling| pay clerk| pay day| pay down to| paye| payee| payer benefit rider| pay freeze| pay grade| pay hike| pay in| pay increase| paying| paying back| paying bank| paying counter| paying off creditors| paying over again| pay inkind| pay in slip| pay load| payload| pay load| pay master| payment| payment agreement| payment balance of| payment claim| payment deficit| payment gap| payment in advance| payment in cash| payment in driblets| payment in full| payment in lieu of leave| payment interest| payment machanism| payment of claim| payment on account| payment received| payments surplus| payments to factors of production| payment supra protest| payment system| payment terms of| payment to bearer| payment under reserve| payment voucher| pay off| pay off materix| pay off period| pay off table| payola| pay on the nail| payor administration| pay out| pay out period| payout plan| pay out ratio| pay over again| pay pause| pay plan| pay raise| pay range| pay receipt| pay retroactive| payroll| payroll bank account| payroll card| payroll change sheet| payroll clerk| payroll ledger| payroll procedures| payroll program| payroll receipt| payroll records| payroll register| payroll requisition| payroll statistics| payroll tax| pay scale| pay schedule| pay secrecy| pay sheet| pay slip| pay structure| pay to| pay up| pay up in full| peak| peak demand capacity| peak load| peak load pricing| peak output| peak period labour demand| peak season| peak season value| peasant agiculture| peasant economy| peasant league| peasant movement| peasant property holding| peasant proprietor| peculation| pecuniarily| pecuniary| pecuniary aid| pecuniary benefit| pecuniary capital| pecuniary economy| pecuniary exchange| pecuniary penalty| pecuniary punishment| pecuniary recompense| pecuniary reward| peddler| peddler car| peer goal setting| peg| pegged rate of exchange| pegging| pegging exchange rate| pegging price| peg point| penal institution| penal prisecution| penal records| penalty| penalty agreed beforehand| penalty bond| penalty clause| penalty costs| penalty rate| pencil pusher| pendente lite| pending| penertration princing| penny capitalism| penny stock| pensionable| pension benefits| pension deducations| pension entitlement| pensioners| pension fund| pension plan| pension pool| pension reserve| pension scheme| pensions policy| pent up demand| peon| peonage| people plucker| per annual| per annum| per capita| per capita consumption| per capita income| per capital gross national product| per capita production| per capita productivity| per capita tax| perceived equitable rewards| percent| percentage competition| percentage depletion| percentage distribution| percentage of accounts receivable| percentage of completion method| percentage of groth of investment| percentage of revenue method| percentage of sales| percentage of sales method| percentage statement| percentile| percolation process| percontra item| per curiam| per diem| perestroika| perfect competition| perfect elasticity| perfect equilibrium| perfect inelasticity| perfect information| perfect inverse association| perfection standard cost| perfect ly competitive market| perfectly substitutable| perfect market| perfect monopoly| perfect negative association| perfect oligopoly| perfect poistive association| perfect saleability| perfect standard cost| perfect title| perform| performance| performance bond| performance budget| performance budgeting| performance data| performance gap| performance guarantee| performance of agriculture| performance of rating| performance of work| performance parameters| performance rating| performance rating index| performance ratio| performance review| performance sampling| performance test| performance withholding| performative| performing unit| per head tax| peril| peril point| period| period analysis| period audit| period charge| period cost| period expense| period for acceptance of tenders| periodic| periodical depreciation| periodical method| periodical reporting| periodic audit| periodic charge| periodic crises| periodic fluctuations| periodic income| periodic inventory method| periodic inventory valuation system| periodic payment| periodic performance report| periodic planning| periodic process| periodic unemployment| period observation| period of availability| period of circulation| period of guarantee| period of observation| period of production| period of warranty| periodogram analysis| peripheral capitalism| peripheral device| peripheral equipment|

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.