دیکشنری تخصصی ایرانیان

لغات تخصصی مربوط به کار (انگلیسی به فارسی)

مشاهده کلمات لغات تخصصی مربوط به کار

ordering| ordering cost| ordering time| order issuing| order letter| orderly diminishing return| order of| order of bankruptcy| order picking| order point| order preference| order processing| order statistics| order to purchase| ordinal data| ordinal scale| ordinal utility| ordinal utility theory| ordinary annuity| ordinary annuity certain| ordinary asset| ordinary brands| ordinary budget| ordinary creditor| ordinary debt| ordinary depreciation| ordinary discount| ordinary dividend| ordinary income| ordinary life insurance| ordinary meeting| ordinary partnership company| ordinary patner| ordinary rent| ordinary resolution| ordinary shareholder| ordinary shares| ordinary stock| ordinary voting| ordinary worker| organ| organic| organic acts| organic composition of capital| organic correlation| organic school| organic solidarity| organic structure of capital| organic struture| organigramme| organisation| organism| organismic| organizational analysis and planning| organizational balance| organizational behaviour| organizational change| organizational chart| organizational climate| organizational development| organizational environment| organizational equilibrium| organizational goal| organizational hierarchy| organizational leadership| organizational levels| organizational mirror| organizational power network| organizational psychology| organizational pyramid| organizational slack| organizational sociology| organizational stability| organizational statement| organizational status| organizational system| organizational values| organization analyst| organization and methods| organization balance| organization chart| organization cost| organization department| organization dynamics| organization effectiveness| organization efficiency| organization expense| organization flexibility| organization for control| organization formal| organization hierachy| organization hierarchy| organization informal| organization man| organization manager| organization manual| organization plan| organization principal the| organization social| organization structure| organization theory| organization title| organization unit| organized capital market| organized complexity| organized crowd| organized exchange| organized labour| organized market| organized monopoly| organized unemployment| organizer| organizing| organizing function| organogram| orgman| oriental letter of credit| orientation| orientation course| orientation program| orientation training| oriented| origin| original| original accumulation| original bill| original capital| original copy| original cost| original cost allocation| original cost standard| original cost theory of rate making| original documents| original entry| original estimate| original expenditure| original goods| original group| original invoice| original issue stock| originality| original period| original producer| original receipt| original value| originated policy| originating bank| origin of coordinates| origin period| orra hours| orra job| orra man| orthodox budget| orthogonal surfaces| oscillate to| oscillation| other adjustments| other assets| other capital assets| other current items| other deductions| other deposits| other expenses| other incomes| other insurance| other insurance clause| other liabilities| other shoe syndrome| ouarterage| ouarter day| outage| outage cost| outbid| outclearing| out crier| outcrop| outcry| outcry market| outer composition| outer limits| outflow| outflow of capital| outgo| outgoing mail| outgoings| out groups| out law strike| outlay control or curve| outlay cost| outlay curve| outlay expiration| outlay tax| outlet| outline| outlook| out migrant| out migration| out of adjustment| out of condition| out of date| out of pocket cost| out of stock| out of work| out of work benefits| outplace| output| output area| output budgetting| output channel| output composition| output device| output documents specification| output elasticity of supply| output employment lag| output equipment| output gap| output group| output per head| output per man| output per unit of labour| output process| output quota| output rate| output structure| output taget| outputt analyzer| output unit| output vapital ratio| output vector| outright rate of exchange| outside broker| out side broker| outside broker| outside broking| outside market| outsiders| outside training| outside venture capital| out source| outstanding| outstanding account| outstanding allowance| outstanding bond| outstanding book investment| outstanding capital| outstanding capital stock| outstanding credit| outstanding debts| outstanding deposit| outstanding expense| outstanding items| outstanding order| outstanding premium| outstanding requests| outstanding shares| outstanding stock| outstation allowance| out turn| out venture capital| outward bill of lading| outward freight| outward manifest| outweight| outwork| outworker| overabsorb| overabsorbed burden| overabsorbed overhead| over abundance of capital| overachievement| overachiever| overactive| overactivity| overage| overall balance on liquidity basis| overall consistency| over all consumption| over all cost| overall estimate| over all index| over all planning| over and short| over and short account| overassessment| overassurance| overbalance| over banking| over bought| over capitalization| over capitalized| over certification| overcharge| overcharge to| overcredit to| over crop| overdepreciation| overdetermined system| overdevelop| overdraft| overdrawen account| overdue| overdue bill| overdue claims| overdue debts| overdue goods| overdue loan| overdue notice| over employed workers| over entry certificate| over estimate| overextended| overflow| overflow area| overflow check| overflow file| overflow indictor| overfreight| overfreight to| over fulfilment| overfull employment| overfunding| overgeneralization| overhead| overhead absorption| overhead budget| overhead capital| overhead capitals costs| overhead charge| overhead economy| overhead price| over head production| overhead rate| overhead standard| overhead structure| overhead variance| overinclusion| overinclusivenness| overinsurance| over investment| overinvestment theory| over investment theory of the trade cycle| overinvoicing| overissue| overlapping debt| overlapping insurance| overlapping of funcation| overlapping public debt| overlearning| overlines| overload| overloaded economy| overloading| overmake| over manning| overmanning| overnight| overpaid| overpay| overpayment| overpersuade| overpopulation| overprice| overpricing| overproduce| overproduction| overprotection| over purchase to| over rate| overrate to| overreaction| over reck on to| over registration| overregulation| over rent| override| override commission| oversale| oversaving| oversaving theory| oversaving theory of business cycle| over saving theory of the trade cycle| overseas companies| overseas investment| overseas sector| overseas territory| oversold| overspend| overstaffing| overstatement| overstock| oversubscribe| oversubscribed| oversubscription| over supply| over tax| overtax to| over the counter| over the counter sale| overtime| overtime allowance| overtime cost| overtime pay| overtime premium| overtime work| overtim operation clause| over trade| overtrading| over trading| overtrading| over trading| overurbanization| over utilization| overvalue| overvalue to| over work| over year| own| own account worker| owned reserves| owner| owner manager| ownership| ownership and management| ownership claims| ownership of dwellings| ownership utility| own rates of interest| paasche index| pacers| pace setter| pacing| pack| package| package benefits| package car| package deal| package engineering| package generalized program| package of policies| package pay| package policies| package program| packager| package standard purpose program| packaging| packaging list| packed| packer| packery| packet| packhouse| packing| packing box| packing density| packing house| packing list| packman| pact| padded price| page frame| page printer| page rate| paging| paid| paid by the picece| paid in capital| paid invoices file| paid on charges| paid sick leave| paid surplus| paid up| paid up additions| paid up capital| paid up insurance|

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.