دیکشنری تخصصی ایرانیان

لغات تخصصی مربوط به کار (انگلیسی به فارسی)

مشاهده کلمات لغات تخصصی مربوط به کار

occupational tax| occupational test| occupational therapy| occupational wage differentials| occupational wage structure| occupation money| occupation sedative| occupation stimulatory| occupation tax| occurrence| ocean bill| ocean bill of lading| ocean marine insurance| odd lot dealer| odd man| odd pricing| odious business| off balance sheet financing| off duty| offensive strategy| offer| offer by tender| offer curve| offered price| offeree| offerer| offer for sale| offering circular| offering price| offeror| offer price| offer to purchase| off hook| off hours| offical| offical accountant| offical ballot| offical classification| offical employee| offical list| offical market| offical papers| offical rate| offical receiver| offical reserves| offical reserve transactons| offical routine| offical strike| offical structure| offical support| office| office attendance| office automation| office control| office equiment| officeer of custom| officeer of taxes| office holder| office hours| office inventory| office layout| officeless| office machine| office management| office memoranda| office planing| office premium| officer of customs| officer of tax| office staff| office supplies| official| official accountant| official ballot| officialdom| official exchange rate| officialism| official list| official market| official papers| official rate| official receiver| official reserves| official reserve transactons| official routine| official structure| official support| official transactions| official warehouse| off job training| off line| offline operation| off peak| off peak service| offset| offseting error| offset to saving| offshore| off shore banking| off shore investment centers| off shore purchases| offshore worker| offtaker| offtaking| off the job training| off time| off type| off year| of good standing| of no advance| of taxation| ogive| oildom| oil embaego| oil field| oil fielder| oilgatory decrease of capital| oil market| oil rights| oil ring| oil shares| oil shock| okie| old age allocation| old age annuity| old age assurance| old age coefficient| old age insurance| old age insurance benefits| old age pension| old age pension fund| old age retirement| old age retirement and survivors insurance| older worker| old game| old standing debt| oligatory decrease of capital| oligoplistic behaviour| oligoplistic interdependence| oligopol| oligopolist| oligopolistic competition| oligopolistic equilibrium| oligopolistic industries| oligopolistic market| oligopoly price| oligopsony price| ombudsman| omission| omnibus cheque| omnibus clause| omnibus risk| omnium| omnium investment company| on account of| on approval| on balance| on behalf of| on board bill of lading| on call| once through operation| on consignment| on cost| on credit| on demand| on demand guarntee| on desk| on duty| one commodity world| one crop| one dat option| one day loan| one firm industry| one man business| one man company| one man management| one man market| one off production| one off task| one point arbitrage| one price only| one price policy| one sector growth model| one stop banking| one stop shopping| on face| onfimability| on going operations| on hand| on line| on line processing| on line system| on line terminal| onmany underwriter| on margin| on open account| on order| on sale| on the post planing| on the rims| on the strenght of| onus| open account| open book account| open cargo from| open certificate| open cheque| open commitments| open commpetition| open contract| open corporation| open covenant bond| open cover| open cover policy| open credit| open credit to| open discount market| open door policy| open door procedure| open economy| open end| open end agreement| open end bond| open end bond issue| open end budget| open end company| open end contract| open end credit| open ended payment system| open end investment company| open end investment trust| open end mortgage| open end mortgage bond| open end mutual fund| open group| open indent| open inflation| opening| opening an account| opening balance sheet| opening bank| opening capital| opening entry| opening inventory| opening net worth| opening of account| opening price| opening stock| opening to buy| opening trial balance| open interest| open item file| open item method| open learning| open letter of credit| open line| open listing| open loop| open market| open market assets| open market operations| open market paper| open market policy| open market purchase| open market rate| open market sale| open market securities| open market trading assets| open money market| open offer| open order| open outcry| open policy| open price| open price agreement| open price association| open price system| open punctuation letter| open rate| open sequential scheme| open shop| open society| open stock| open study| open system| open tech| open to buy| open to buy report| open trade| open trial| open unemployment| open union| operable| operand| operant conditioning| operating account| operating assets| operating assets turnover| operating audit| operating budget| operating business| operating capacity| operating capacity capital mainenance| operating characteristic curve| operating characteristic funcation| operating company| operating competence| operating control| operating cost| operating cost ratio| operating cycle| operating deficit| operating earning before taxes| operating effective| operating effectiveness| operating efficiency| operating expense| operating expense to net sales| operating firm| operating fund| operating gearing| operating income| operating lease| operating ledger| operating leverage| operating loss| operating performance income statement| operating practice| operating profit| operating profit ratio| operating rate| operating report| operating research| operating reserve| operating speed| operating staff| operating statement| operating superintendent| operating surplus| operating system| operating trial| operating unit| operating xapital| operational| operational activity| operational amplifier| operational analysis| operational audit| operational auditing| operational capability| operational control| operational definition| operational efficiency| operational existence| operational income| operational instruction| operational manager| operational materials| operational personnel| operational plan| operational problems| operational stage| operational thinking| operation budget| operation code| operation income| operation management| operation period| operative credit instrument| operative personnel| operator| operator command| operator performance| operatory stage| operatory thought| opifice| opificer| opinion| opinion leader| opinion list| opinion poll| opinion private| opinion public| opinion research| opitz classification| opporessed labour| opportunism| opportunity cost| opportunity environment| opportunity line| opportunity loss| opportunity output| opportunity stucture| opportunity to debt| opportunity to invest| optical reader| optical scanner| optima| optimal| optimal capacity| optimal commodity| optimality| optimality criertia| optimalize to| optimal planning| optimal price| optimal rate of growth| optimal scale| optimal solution| optimal specialization| optimal strategy| optimal tariff| optimal variant| optimistic time estimate| optimization| optimization choice of decision| optimum| optimum allocation| optimum allocation of resources| optimum capacity| optimum code| optimum coding| optimum control theory| optimum decisions| optimum density| optimum destribution of capital| optimum fall back price| optimum feasible solution| optimum firm| optimum location| optimum optimorum| optimum order quantity| optimum output| optimum plan size| optimum population| optimum production lot size| optimum programing| optimum rate of output| optimum scale of plant| optimum schedule| optimum size lot| optimum tariff| optimum work period| option| optional bond| optional capital| optional consumption| optional date| optional dividend| optional supplies| option bargain| option contract| option dealing| option forrejecting| option forward| option market| option money| opulent| opulent society| oral communications| oral reprimand| order bill of exchange| order bill of lading| order blank| order book| order buyer| order buying| order card| order cost| order filling cost| order form| order format| order getting cost| ordering|

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.