دیکشنری تخصصی ایرانیان

لغات تخصصی مربوط به کار (انگلیسی به فارسی)

مشاهده کلمات لغات تخصصی مربوط به کار

employee employer relations| employee erpresentation system| employee evaluation| employee grivance| employee handbook| employee morale| employee motivation| employee orientation| employee rate| employee relations| employee restrictions| employee rights| employees| employees association| employees attitude| employees capitalism| employee services| employees investment fund| employee society| employees representation| employees right| employee stock repurchase agreement| employee training| employee welfare| employer| employer interference| employer organization| employer right| employer strike insurance| employer union| employess attitude| employ for wages to| employment| employment act| employment acts| employment bureau| employment classical theory of| employment directr| employment escondary| employment exchange| employment fiscal policy| employment full| employment gap| employment index| employment inguries benefit| employment interviwe| employment level| employment manager| employment market| employment medical advisor| employment multiplier| employment office| employment opportunities| employment opportunity| employment oriented approach| employment oriented strategy| employment policy| employment practice| employment primary| employment rate| employment service| employment subsidies| employment taxes| employment termination| employment test| employment trend| employment volume| employ to| emporeutic| emporium| empower| empowerment| emptiom| emptor| emptory| empty ecconomy| empty set| emulate| emulation| enabling| enact| enacted| enacted change| enacted law| enacted role| enactment| encashable| encashment credit| enclave| enclave development| enclave economy| enclave sector| enclose| enclosed| enclosing| enclosure| enclosures acts| encodage| encode| encoded| encoder| encode to| encoding| encoding mechanism| encoding skills| encounter| encounter group| encourage to| encroachment| encroach to| encumbrance| encyclopedia| end| end and means| end consumer| endeavour| end money| end needs| end of job from| end of month discount| endogenous| endogenous change| endogenous event| endogenous factors| endogenous flactuations| endogenous income hypothesis| endogenous investment| endogenous money supply| endogenous technical change| endogenous theory| endogenous theory of business cycle| endogenous variable| endomorphism| endorsed power| endorsee| endowment| endowment annuity insurance| endowment insurance policy| endowment of human capital| endowment plan of life insurance| endowment policy| endowment straight life| end price support| end product| end spurt| endurance| endurgetic| endurgize to| endurgizing| endurgy| endurgy concervation| endurgy consumption| endurgy economies| endurgy intensive| endurgy surce| enduring| enduring sicial groups| end use| end user| end value| end year rebate| energy policy| enfaced| enforceable| enforcement| enforce to| enframing| engage| engaged| engagement| engagement letter| engel curve| engine| engineer| engineer a rise to| engineerd costs| engineered goods| engineered variable cost| engineering| engineering economics| engineering economy| engineering efficiency| engineering method| engineering psyohology| engineering shares| engine fuel| engraver| engross| engrossed| engrosseing| engrosseing forestaling and regrating| engrosser| engrossment| enhance in price| enhancement of price| enjoin| enlargement| enlightenment| enrichment| enrichment program| enrollment| ensure to| entensive repriduction| enterainments industries| enter into an agreement to| enterprise zone| enter to| enthusiasm| entitled| entitled party| entitlement| entitlement principle| entitlement program| entitlement spending| entrance| entrance examination| entrance fee| entrance pay| entrance rate| entrepot| entrepot trade| entrepreneurial| entrepreneurial ability| entrepreneurial action| entrepreneurial contribution| entrepreneurial directions| entrepreneurial function| entrepreneurial growth| entrepreneurial income| entrepreneurial innovation| entrepreneurial organization| entrepreneurial roles| entrepreneurial spirit| entrepreneurial supply price| entrepreneurs| entries| entropy| entrust| entry| entry forestabling price| entry for free goods| entry forhome use| entry for warehousing| entry permit| entry preventing price| entry strategies| enumerated population| enumeration| enumeration area| enumeration district| enumerator| enviroment| enviromental| enviromental accessibility| enviromental barriers| enviromental constrain| enviromental control| enviromental elements| enviromental factors| enviromental of action| enviromental policy| enviromental protection| enviromental selling| enviromental system| enviromental uncertainty| envisaged| ephemeral| ephemeral group| ephemeralization| ephemeral relations| epidemic| epidemic change| epidemic cycle| epidemic disease| epidemic of change| epidemic outbreak| epitaxial growth| epoch| epoch making innovation| equal| equal advantage| equal advantage principle of| equal agarine| equal allocation| equal annual payment method| equal cost lines| equal events| equaliarian| equaliser| equalitarian family| equalitarianism| equality| equality norms| equality of condition| equality of opportunities| equality of rights| equality of status| equality of taxation| equality principle| equalization| equalization fee| equalization fund| equalization grants| equalization of assessment| equalization point| equalization provision| equalizer| equalizing| equalizing dividend| equalizing force| equalizing occupational differenation| equalizing value| equally likely| equally likely event| equally power event| equally power outcomes| equally probable events| equal marginal utility| equal of saving and investment| equal of taxation| equal opportunities| equal opportunities in employment| equal opportunities rule| equal opportunity| equal pay| equal pay act| equal pay for equal work| equal probability| equal probability selection method| equal product curve| equal productive curve| equal right| equal rights| equal sacrifice theory| equal sign| equal status persons| equal treatment| equal utilization| equal variance rule| equated time| equate to| equating| equation| equation of exchange| equation of international demand| equation of payments| equation system| equatorial| equilibrate to| equilibrating process| equilibration| equilibrium| equilibrium allocation| equilibrium amount| equilibrium analysis| equilibrium growth| equilibrium interest rate| equilibrium level| equilibrium levevl of national income| equilibrium point| equilibrium position| equilibrium price| equilibrium principle| equilibrium rate| equilibrium rate of inflation| equilibrium solution| equilibrium structure| equilibrium theory| equilibrium wage rate| equimarginal principle| equi marginal return| equipment| equipment bonds| equipment budget| equipment compatibility| equipment failure| equipment loading| equipment modernization| equipment replacement model| equipment trust bond| equipment trust certificate| equipoise| equitable| equitable distribution of income| equitable lien| equitably| equity annuity| equity dilution| equity financing| equity method| equity method of accounting| equity norms| equity of redemption| equity ownership| equity rate| equity ratio| equity receiver| equity relationship| equity security| equity share capital| equity shares| equity stake| equity theory| equity trading| equity transaction| equity turnover| equivalence| equivalence relation| equivalence scale| equivalent| equivalent annual cost| equivalent commodity scale| equivalent events| equivalent income scale| equivalent pension benefit| equivalent structure| equivalent units| equivalent variation| erable farming| erection work| ergasiophobia| ergasthenia| ergodicity| ergograph| ergometer| ergophile| ergotherapy| ergotropic| erosion| erratic fluctuations| erratic groups| erratum| erroneous| error| error analysis| error cofficient| error condition| error correcting| error correcting code| error correction| error detection| error due to bad frame| error indicator| error in variables| error learning process| error model| error of estimation| error of observation| error of principle| error rate| error recovery| errors and omissions| errors in variables| error variance| escalation| escalation clause| escalation price| escalator clause| escalators| escapable cost| escape clause| escape convention| escape period| escheator| escrow| e shop| e shopping| essay method| essential| essential element| essential industry| essentiality| essential supply| essential unit| establish| establish brand| established| established institution| established relationships| established social order| establishing| establishment charges| establishment economist| establishment expense| establishments| estate| estate accounting| estate agent| estate at will| estate duty| estate economy| estate income| estate in serveralty| estate in tail| estate planning| estate system| estate tax| estate tax examining| esteem| esteem needs| estimate| estimated cost| estimated factory overhead| estimated hypothesis| estimated income statement| estimated income tax| estimated net cost| estimated population| estimated profit and loss| estimated reserves| estimated revenue| estimated ststement of annual income| estimated value| estimated work| estimate of precision| estimate of proportion| estimating| estimating cost system| estimating equation| estimating study| estimation| estimation method| estimative| estimator| estovers| e teaching| eternal law| eternal poverty| ethic| ethical| ethical attitude| ethical codes| ethical considerations|

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.