دیکشنری تخصصی ایرانیان

لغات تخصصی مربوط به کار (انگلیسی به فارسی)

مشاهده کلمات لغات تخصصی مربوط به کار

correlation| correlational method| correlational model| correlational research| correlational study| correlation analysis| correlation coefficient| correlation diagram| correlation factor| correlation index| correlation matrix| correlation method| correlation model| correlation of attributes| correlation ratio| correlation surface| correlation table| correlative| correlogram| correspondence| correspondence education| correspondence study| correspondence theory| correspondence training| correspondent| correspondent bank| correspondent banking| correspondent banking system| correspondent inference| corresponding| corresponding sets| corroboration| corrupt| corruptibility| corruptible| corruption| corruptive| corset| corvee labour to| cosigner| co signer| cosmologist| cosmology| cosmonaut| cosmopolitan| cosmopolitan culture| cosmopolitanism| co sponsoring| cost| cost account| cost accountant| cost accounting| cost accounting system| cost after split off| cost allocation| cost analysis| cost analyst| cost bahaviour patterns| cost basis| cost basis of accounting| cost basis of inventory valuation| cost behaviour| cost behavioural patterns| cost benefit analysis| cost benefit ratio| cost budget| cost center| cost comparison| cost concept| cost consciousness| cost control| cost control account| cost curve| cost data| cost department| cost depletion| cost distribution| cost effective analysis| cost effectiveness| cost effectiveness analysis| cost elements| cost estimation and control| cost estimation techniques| cost estimatior| cost even profit analysis| cost expectation| cost finding| cost flow| cost flow concept| cost flow method| cost flow of inventory| cost for local investigations| cost fraction| cost function| cost index| cost indifference point| cost induced inflation| cost inflation| costing| costing center| costing lines| costing procedure| costing production| costing system| costing the manufacturing overhead| costing unit| cost insurance freight and interest| costious| cost ladder| cost ledger| costless| costliness| costly| cost measurement| cost metgod of inventory| cost method| cost minimization| cost object| cost of benefit taxation| cost of capital| cost of carring| cost of completion| cost of credit| cost of cyclial unemployment| cost of disposal| cost of distribution| cost of eyclical unemployment| cost of goods manufactured| cost of goods purchased| cost of goods sold| cost of improvement| cost of labour| cost of labour per unit| cost of labour per unit of time| cost of living| cost of living adjustment| cost of living advisory committe| cost of living allowance| cost of living clauses| cost of living increase| cost of major over haul| cost of marker rule| cost of merchandise sold| cost of new equity capital| cost of production| cost of production report| cost of production theory| cost of production theory of value| cost of reconstruction| cost of reproduction| cost of sales| cost of sales adjustment| cost of service priciple of taxation| cost of service principle of taxation| cost of subsistance| cost of surveying| cost of work certified| cost or less principle| cost or market price| cost or market value| cost or profit push| cost overrun| cost pattern| cost planning| cost plufixefree contract| cost plus| cost plus a markup pricing| cost plus contract| cost plus fixed fee contract| cost plus pricing| cost plus principle| cost price| cost principle| cost pull| cost pull deflation| cost push| cost push inflation| cost push theory| cost push view| cost rate| cost ratio| cost records| cost recovery| cost recovery basis| cost reduction| cost reduction plan| cost reduction program| cost report| cost saving| cost schedule| cost segregation| costs function| cost sheet| costs measurement| costs natural classification| costs of adaptation| costs of change| cost standard| cost structure| cost surface| cost system| cost target| cost theory| cost transition| cost type| cost unit| cost value| cost value of goods| cost variance| cost varibility| cost vector| cost volume profit analysis| cost volume profit relationship| cosurety| cottage| cottage hospital| cottage industries| cottage industry| cottager| cottager labour| cottager system| cotton| cotton exchange| cotton gin| council| council board| council for mutual economic assistance| council of economic advisers| council of europe| council of ministers| council of profit sharing industries| council on prices productivity and income| counselling| counselling services| counsellor| counsellor at law| counsellorship| counsel to| countable| counter| counteract| counteraction| counteractions against inflation| counterbalance| counterbalance procedure| counterbalancing| counterbond| counterchange| counterchanged| counter check| counter coster| counter cyclical| countercyclical action| counter cyclical policy| counter error| counter excise duty| counterfeit| counterfoil waybill| counter force| counter guarantee| counter indemnity| counter inflation| counterman| counter movement| counter norm| counter offer| counteroffer| counter offer| counterpart| counterpart fund| counterpart personnel| counter planning| counter pressure| counter productive| counter programming| counter propaganda| counter purchase| counter reformation| counter trade| countervailing credit| countervailing duty| countervailing excise duty| countervailing power| countervailing tariff| countervalue| counterweight| counting| counting house| counting price| counting techniques| counting unit| countless| country| country club management| country consumption| country life| country of origin| country party| coupling up| coupon| coupon bond| courier| course| course description| course of action| course of development| course outline| course period| courser| course sequence| court| courtage| courthouse| court of accounts| court of accounts advisor| court of arbitration| court of bankruptcy| court of commerce| court of the exchequer| court order| couturier| covariance| covariance analysis| covariation| covariational relation| covee| covenant| covenant codes| covenantee| covenant open bond| covenantor| cover| coverage| coverage ratio| coverdale training| covered| covered bear| covered interest arbitrage| covered loan| cover for dividend| covering| covering law| covering law explanation| covering letter| covering short| cover note| cover prices| covert| covert and overt behaviour| cover to| co worker| co workers| crackdown| craft| craft guild| craft guild system| craft industry| craft organization| craft risk| craftsman| craftsmanship| craftsmaster| craft union| crane| crane driver| craner| crash| crash cost| crash estimate| crash programme| crash time| crawling| creadential| created harmony| create the new| create to| creating| creational| creation date| creation of money| creative| creative ability| creative accommodation| creative activity| creative collective behaviour| creative conflict| creative consciousness| creative destruction| creative idea| creativeity tests| creative leadership| creatively| creativeness| creative sociology| creative thinking| creativity| creativity thinking| creat new opening| creator| creature| credential| credential committee| credentialism| credibility| credibility gap| credit ability| creditable| credit allocation| credit allocation subsidies| credit analysis| credit and international trade| credit balance| credit bases| credit basis| credit bill| credit card| credit celling| credit control| credit control and housing| credit control department| credit co operative| credit creation| credit crunch| credit debt economy| credit department| credit economy| credit expansion| credit facilities| credit function| credit guarantee| credit insurance| credit life insurance| credit line| credit management| credit market| credit memo| credit money| creditor| credit period| credit policy| credit rating| credit rationing| credit report| credit restrictions| credit risk| credit sale| credit sale agreement| credit scoring| credit slip| credit squeeze| credit stand by| credit standing| credit status| credit supply| credit system| credit terms| credit theory of the business cycle| credit tightness| credit transaction| credit transfer| credit worthiness| creeping change| creeping inflation| creeping socialism| cremation certificate| crime|

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.