خناق پیدا کردن


خناق پیدا کردن

asphyxiate

اگر به دنبال یک ترجمه تخصصی هستید، تنها چند کلیک با مترجمین تخصصی فاصله دارید:

با استفاده از کد تخفیف dictionaryStart سفارش خود را با 5% تخفیف در ترجمه تخصصی ایرانیان ثبت کنید تا توسط مترجمین تخصصی در رشته شما انجام گیرد.

ثبت سفارش ترجمه تخصصی