دیکشنری تخصصی ایرانیان

دیکشنری تخصصی روانشناسی (انگلیسی به فارسی)

مشاهده کلمات دیکشنری تخصصی روانشناسی

pyromaniac| queer theory| racial discrimination| rage| rape| rape crisis centre| rapid intake| rapist| rational psychotherapy| rational recovery| reactance| reactance theory| reaction formation| reactive attachment disorder| recathexis| recovered| recovering person| recovery| recovery coach| recovery home| recreational drug use| refractory period| refusal skill| regression| reinforcement| reinforcer| reinforcing stimulus| relapse fantasy| relapse precipitant| relapse precipitant inventory| relapse prediction scale| relapse prevention| relapse rehearsal| relaxation| relaxation therapy| relaxation training| repetition priming| representation| repression| reproductive imagination| reproductive rights| resilience| resilient| resistance| resolution phase| respondent conditioning| response| response differentiation| response generalization| responsible drug use| responsive sexual desire| restless| restless leg syndrome| restlessness| retrieval| retrieval block| retrieval cue| retrieval failure| retroactive interference| retrograde amnesia| reverse tolerance| reversibility| rigid| rigidity| rogerian counseling| rogerian therapy| rps| rumination disorder| rush| saa| sad| sadness| safe injection facility| safe injection site| same sex marriage| same sex relationship| satyriasic| satyriasis| schedule of reinforcement| schema| schizoid personality disorder| schizophrenia| schizophrenic| schizophrenogenic mother| schizotypal personality disorder| school based prevention program| script| secondary circular reaction| secondary drive| secondary stuttering| secondhand smoke| second sex| second wave feminism| secure attachment| selective abstinence| selective mutism| selective prevention| self| self actualization| self actualized| self actualizer| self assertion| self change| self concept| self concept tests| self denial| self disclosure| self efficacy| self extinguishing cigarette| self help groups| self image| self monitoring| self serving bias| self soothing| self talk strategy| semantic priming| sensation| sensitization| sensory adaptation| sensory extinction| sensory preconditioning| separation anxiety disorder| severe mental retardation| sex addicts anonymous| sex aid| sex difference| sex education| sexist hostility| sex negative cultures| sex offender| sexologic| sexologist| sexology| sexomania| sex positive cultures| sex segregation| sex therapist| sex therapy| sex toy| sex typing| sexual| sexual abstinence| sexual abuse| sexual activity| sexual addiction| sexual arousal| sexual assault| sexual aversion disorder| sexual coercion| sexual compulsion| sexual counseling| sexual desire| sexual discrimination| sexual division| sexual drive| sexual dysfunction| sexual encounter| sexual excitement| sexual fantasy| sexual function| sexual harassment| sexual health education| sexual health promotion| sexual hostility| sexual identity| sexual impulsivity| sexual intercourse| sexual interest| sexuality| sexual medicine| sexual objectification| sexual obsession| sexual orientation| sexual partner| sexual perversion| sexual pervert| sexual response cycle| sexual satisfaction| sexual tension| sexual tourism| sex work| sex worker| shape constancy| shaping| shaping therapy| sharps container| shooting gallery| sitapophasis| sitomania| sitophobia| situational attribution| sixteen personality factor questionnaire| size constancy| sleep apnea| sleep disorders| sleep paralysis| sleep stages| sleep talking| sleep terror disorder| slip of the ear| slip of the pen| slip of the tongue| small talk| smokeless tobacco| smoking cessation| sober| sobriety| sobriety date| sociability| sociable| social adaptation| social comparison theory| social discrimination| social drinking| social feminism| social influence| social pressure| sociocentrism| soft drug| solitary drinker| solitary drinking| solo recovery| somatoform disorders| somatoform pain disorder| specific developmental disorders| speech error| spiritual feminism| srp| stages of change| standard drink| state dependent learning| stimulation| stimulus| stress| stress management| stressor| stress tolerance| structured relapse prevention| student assistance program| stuttering| sublimation| substance| substance abuse| substance dependence| substance induced persisting dementia| substance induced psychotic disorder| substance intoxication delirium| substitute addiction| substitution| suggestion| suggestion therapy| suicidal crisis| suicidal gesture| suicidal ideation| suicidality| suicide| suicide by cop| superego| superiority feeling| superstitious behaviour| supply reduction| suppression| suppressive therapy| surface therapy| sweat patch| swinging| sympathy| syringe exchange program| tac| tactile agnosia| tactile amnesia| temperance| temperance movement| temperate| tension| tension headache| tension law| tension reduction| terminal insomnia| tertiary circular reaction| the big book| therapeutic| therapeutic agent| therapeutic alliance| therapeutic atmosphere| therapeutic bond| therapeutic crisis| therapist| therapy| thinking| third wave feminism| thought| thought broadcasting| thought insertion| thought withdrawal| tic disorder| time orientation| tomboy| tomboyish| topology| totalism| tough love| trace conditioning| trait negativity bias| trance| trance logic| transactional leadership| transcendental feminism| transdermal alcohol content| transference| transference neurosis| transference resistance| transformational leadership| transgender| transient tic disorder| transitional factor| transnational feminism| transsexual| transsexualism| transvestic| transvestic disorder| transvestism| transvestite| triad| trial| triangular theory of love| trichotillomania| trichotillomaniac| trigger| true insight| trust versus mistrust| twelve step facilitation| twelve step program| twenty four hour chip| underage drinker| underage drinking| unipolar depression| universal prevention| unlearning| unspecified mental retardation| unveiled| urge| urge management| urge surfing| vaginal sex| vaginismus| validity| vct| veil| veiled| verbal leakage| vertical sex segregation| victim feminism| violence| violent| virgin| virginity| visual adaptation| visual agnosia| vocational counseling| voluntary counselling and testing| voyeur| voyeurism| voyeuristic| voyeuse| warm turkey| web addiction| wet dream| wfs| whole object| widow| widower| widowhood| wild psychoanalysis| withdrawal symptoms| woman centredness| womanism| womanist| woman spirit| women for sobriety| women liberation movement| women of colour| work addict| work addiction| working mothers| xenophobe| xenophobia| xenophobic| zero tolerant policy| zoomania| zoophobia| aa| abandon| abasement| abasia| abclution| abdomen| abdominal reflex| abducens nerve| aberration| abhar| abience| ability| ability grouping| ability test| abklingen| ablation| ablosung| ablutomania| abnormal| abnormality| abnormally| abnormal psychology| aboral| aboriginal| abortion| aboulia| abreaction| abroad| abscissa| absence| absence attack| absenteeism| absent mindedness| absent state| absicht| absolute| absolute accommodation| absolute error| absolute frequency| absolute judgment| absolute limen| absolutely| absolute measurement| absolute pitch| absolute refractory period| absolute scale| absolute sensitivity| absolute threshold| absolute value| absolute zero| absolutism| absorption| abstinence| abstract| abstract concept| abstraction| abstractly| abstract thinking| absurdities test| absurdity| abulia| abundancy motive| abuse| academic| academic ability| academic achievement| academically gifted| academic aptitude| academic engagement| academic freedom| academic inhibition| academic self efficacy| acalculia| acanth esthesia| acarophobia| acatalepsia| acatamathesia| acataphasia| acathexis| acceleration| accelerator| accent| accentricity| accept| acceptable| acceptance| acceptance and respect| access| accessible| accessory cells| accessory nerve| accident| accidental error| accidental reinforcement| accident prevention| accident prone| accident proneness| accommodation| accomodation| accomplishment| accomplishment quotient| accordingly| according to| account| accreditation| acculturation| accumulate| accumulation| accumulator| accuracy| accuracy compulsion| accuracy score| accuracy test| accurate| accustom| acenesthesia| acetylcholine| ache| achieve| achieved status| achievement| achievement age| achievement battery| achievement curve| achievement motivation| achievement motivation theory| achievement motive| achievement need| achievement quotient| achievement test| achievment goals| achievment needs| achilles jerk| achilles reflex| achilles tendon| achluophobia| achromatic| achromatic color| achromatic color response| achromatism| achromatopsia| acknowledging| acme| acmesthesia| acoasm| acopia| acoria| acouasm| acoumeter| acousma| acoustic| acoustic filter| acoustic nerve| acoustic pressure| acoustics| acoustic spectrum| acoustic type| acquiescence| acquiescent response set| acquire| acquired| acquired heartedness| acquiring| acquisition| acquisitive| acrasia| acrasy| acroanesthesia| acrocinesia| acrocinesis| acrocyanosis| acroesthesia| acromegalia| acromegaly| acroparesthesia| acrophobia| act| acth| acting out| actinic rays| action| action cuttent| action potential| action research| actions| action system| action tendency| activation| activation pattern| activator| active| active algolagnia| active analysis| active avoidance| active therapy| active vocabulary| activities| activity| activity catharsis| activity chart| activity cycle| activity drive| activity group therapy| activity quotient| activity sampling| activity wheel| actone| actor| act psychology| actual behavior| actual neurosis| actual self| acuesthesia| acuity| acupuncture| acute| acute alcoholic intoxication| acute brain disorder| acute brain syndrome| acute confusional state| acute hallucinosis| acute mania| acute paranoid state| acute preparation| acute stress reaction| ad| adapt| adaptability| adaptable| adaptation| adaptation level| adaptation syndrome| adaptation time| adaptive| adaptive functioning| adaptively| adaptometer| add| addict| addiction| addiction therapy| addition| additional score| addition theorem| additive| additive scale| additivity| address| adequacy| adequate| adequate stimulus| adernocorticotropic hormone| adh| adhere to| adhesion| adiadokinesis| adience| adiposity| adipsia| adjunctive therapy| adjust| adjustment| adjustment inventory| adjustment mechanism| adjustment method| adjuvent therapy| ad lib feeding| administer| administration| administrative| admiration| admission| admission rate| admission requirements| admit| adolescence| adolescent| adolescent education| adolescents| adopt| adopted| adopted child| adoption| adoption twins| adrenal cortex| adrenal glands| adrenalin| adrenaline| adrenal medulla| adrenergic| adrenergic reponse state| adrenin| adrenocorticotropic hormone| adult| adult education| adulthood| adultomorphism| adults| advance| advanced| advanced progressive matrices test| advancement| advance organizer| advances| advantage| advantage by illness| adventitious deafness| advertising| advise| adviser| advisory services| adynamia| aerial perspective| aerophagia| aerophagy| aesthesiogenic| aesthesiometer| aesthete| aesthetic| aesthetician| aesthetics| affect| affectability| affectation| affect block| affect display| affected| affect inversion| affection| affective| affective arousal theory| affective congruency| affective disorder| affective disorders| affective experience| affective hallucination| affective learning style| affective logic| affective pleasure| affective psychosis| affective reasoning| affective thinking| affective tone| affectivity| affect structure| afferent| afferent conduction| afferent paresis| afferent transmission| affiliation motive| affiliation need| affinal| affinity| afghan immigrants| africa| afterdischarge| aftereffect| afterexpulsion| afterimage| aftersensation| against| agct| age| age critique| aged| age equivalent scale| age grade scaling| ageing| age norm| agent| agerasia| age ratio| age scale| ageusia| agglutination| aggregate| aggregation| aggression| aggressive| aggressive cue theory| aggressiveness| agile| agility| aging| agitated| agitated depression| agitated melancholia| agitation| agitolalia| agnosia| agnostic| agnosticism| agonist| agoraphobia| agrammatism| agraphia| agree| agreement| agreement coefficient| agressive| agrypnia| aha experience| ah ah ecperience| ahedonia| ahupnosia| ahvaz| ahypnia| aichmophobia| aid| ailment| ailurophobia| aim| aiming test| aims| aims and objectives of education| airline| airway| akashic records| akathisia| akinesia| akinesis| akinesthesia| akinetic seizures| alalia| alarm| alarm calls| alarm reaction| albedo| albedometer| albinism| albino| alchemist| alchemy| alcohol| alcohol amnestic disorder| alcoholic| alcoholic blackout| alcoholic dementia| alcoholic hallucinosis| alcoholic intoxication| alcoholic paranoid| alcoholic psychosis| alcoholism| alcoholomania| alertness| alexia| alexithymia| algebraic value| algesia| algesimeter| algesiometer| algesis| algesthesia| algesthesis| algolagnia| algometer| algophilia| algophobia| algorithms| alienation| alienation coefficient| alienist| alike| alimentary canal| alimentation| alive| all| allach aesthesia| allach esthesia| allegory| allele| allergen| allergy| allesthesia| alley| allocate| allocation| allocheiria| allochiria| alloeroticism| alloerotism| allomorph| allophemia| allopreening| allopsychosis| all or none law| all or none principle| all or none response| allow| allport vernon lindzey study of values| all response| alone| alpha rhythm| alter| alteration| altercasting| alternate forms| alternate response test| alternating| alternating perspective| alternating reflexes| alternating responses| alternative hypothesis| alternative reinforcement| alternator| although| altruism| altruistic| altruistic suicide| alveolar| amathophobia| amativeness| amaurosis| amaurotic idiocy| amaxophobia|

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.