دیکشنری تخصصی ایرانیان

دیکشنری تخصصی روانشناسی (انگلیسی به فارسی)

مشاهده کلمات دیکشنری تخصصی روانشناسی

rapport engineering| rapture| raptus| rare detail| rarely| rate| ratee| rate of learning| rater| rating| rating scale| rating scales| rating schedule| ratio| ratio correlation| ratio estimation| rational| rationale| rationalism| rationality| rationalization| ration scale| ratio schedule| raw data| raw score| rbis| reach| react| reacting| reaction| reaction formation| reaction key| reaction potential| reactions| reaction threshold| reaction time| reaction timer| reactive| reactive aggression| reactive depression| reactive epilepsy| reactive inhibition| reactive psychosis| reactive schizophrenia| reactive tendency| reactive type| reacts| read| readability| readability index| readiness| reading| reading age| reading comprehension| reading disability| reading habit| reading quotient| reading rate| reading readiness| reading span| reading speed| readjustment| ready| reafferene| real| real anxiety| realism| realistic| reality| reality anxiety| reality principle| reality testing| reality therapy| realization| realize| really| real numbers| real score| reason| reasonable| reasoning| reasoning ability| reasoning test| reasons| reassurance| rebirth| recall| recall test| recapitulation theory| receive| recency| recency effect| recent| recently| recent memory| receptive| receptive aphasia| receptive character| receptivity| receptor| recession| recessive| recessive genes| recidivism| reciprocal| reciprocal inhibition| reciprocal innervation| reciprocity| recitation| reclining position| recognition| recognition span| recognition test| recognition vocabulary| recognizable| recognize| recollect| recollection| reconditioning| reconstruction| reconstruction method| reconstructive| reconstructive process| reconstructive psychotherapy| record| recorder| records| recover| recovery| recovery time| recreation| recreation therapy| recruitment| rectangular distribution| rectilinear distribution| recumbent| recurrence| red green blindness| redintegration| redistribution| red nucleus| reduce| reduced| reduced cues| reductio ad absurdum| reduction| reductionism| redundancy| redundant| re education| reenactment| refer| reference| reference axes| reference group| referent| referral| referred pain| referred sensation| referring| refer to| reflect| reflectance| reflection| reflection angle| reflection coefficient| reflection response| reflective| reflects| reflex| reflex arc| reflex circuit| reflexive| reflex latency| reflexogenous zones| reflexology| reflex reserve| reflex time| reformatory| reformism| refraction| refractive| refractory period| refugees| refusal| refuse| regain| regard| regarded| regeneration| region| regional| registration| regression| regression analysis| regression coefficient| regression equation| regression line| regression time| regressive| regressive behavior| regret| regularity| regularly| regulate| regulation| regulations| regulator| regulatory| rehabilitation| rehearsal| rehearse| reification| reincarnation| reinforce| reinforcement| reinforcement program| reinforcement schedules| reinforcer| reinforcing stimulus| reissner membrane| reject| rejected child| rejection| rejuvenation| relapse| relapse prevention| relating| relating to| relation| relational aggression| relational concept| relation learning| relationship| relationship oriented| relationships| relationship therapy| relative| relative frequency| relatively| relative refractory period| relatives| relativism| relativity| relativity principle| relaxant| relaxation| relaxation therapy| relaxed| relay| relearning| releaser| releasing factors| releasing mechanism| relevance| relevant| relevant to| reliability| reliability coefficient| reliability index| reliable| relieve| religion| religiosity| religious| religious altitudes| religious beliefs| religious delusion| religious doctrines| religious education| religious instruction| religious orientations| religious therapy| rely| rem| remain| remarriage| remedial instruction| remember| remembering| reminiscence| remission| remorse| remote associations test| remote control| remote memory| removal| remove| renal dwarfism| renifleur| reorganization principle| repeat| repeatedly| repellent| repentance| repertoire| repertory| repetition| replacement| replication| report| reports| repository| represent| representation| representational system| representative| representativeness| representative sample| repressed| repression| reproduce| reproduction| reproduction method| reproductive| reproof| reptition compulstion| reputation| request| require| required behavior| requirement| research| research activities| research barrier| research design| researcher| researchers| researches| researching| research project| resemblance| resemble| resentment| reserve| reserved| reservoir| reside| residence| residential area| residential care| residual| residual matrix| residual schizophrenia| residual variance| resignation| resistance| resistant| resolution| resolve| resonanse| resonator| resource| resourceful| resource person| resources| respect| respiration| respiratory| respond| respondent| responding| response| response against stress| response amplitude| response cost| response differentiation| response duration| response equivalence| response generalization| response hierarchy| response intensity| response latency| response rate| response set| response strength| response threshold| responsibilities| responsibility| responsible for| responsive| responsiveness| rest| resting potential| restlessness| restoration| restorative| restore| rest pause| rest period| restrained| restraining forces| restraint| restrict| restriction| restriction of range| restrictive| restructure| restructuring| result| resultant| result from| resumption| retaining| retaliation| retardation| retarded| retention| retest| reticular| reticular activating system| reticular formation| reticular membrane| retina| retinal disparity| retinal image| retinal rivalry| retinoscope| retirement| retraining| retrieval| retrieve| retroactive inhibition| retroflexion| retrograde| retrograde amnesia| retrograde memory| retrogression| retrogressive| retrospection| retrospective| retrospective falsification| return| revaluation| reveal| revelation| revenge| reverberation| reverberatory| reverie| reversal shift| reversibility| reversible figures| reversible perspective| reversion| review| revision| revival| revolt| revolution| revolving drum| reward| reward training| rf| rhathymia| rheotropism| rhienencephalon| rhinophonia| rhodopsin| rhombencephalon| rhythm| rhythmical| ribonucleic acid| rich| rickets| right| right answer| right handedness| righting reflex| rigid| rigidity| rigor| riot| risk| risk taking| risky| rites| rites of passage| ritualistic behavior| rituals| rivalry| rna| road| robot| rock climber| rod| rods and cones| rods of corti| roentgenography| role| role conflict| role confusion| role enactment| role expectations| role playing| role therapy| roommate| rooting reflex| rorschach category| rorschach determinant| rorschach inkblot test| rorschach test| rossolimo reflex| rotary pursuit| rotation| rote learning| rotter incomplete sentences blank| rough estimate| roughness| rounding| rounding errors| round numbers| round window| rouse| row| royal| rozenzweig picture frustration study| rpbis| rpmt| rt| rubella| ruffini corpuscle| ruffini cylinder| rule| rule governed| rules| rumination| rumor| run| running rate| runway| rural| rxy| s| sabotage| sabzevar university| sac| saccadic movement| saccule| sacral| sacrum| sad| sadism| sadist| sadistic| sadness| sado masochism| safe| safety| safety motive| sagacity| sagittal| sale| salience| saliva| salivary gland| salivary reflex| salivation| salpetriere school| saltatory conduction| saltatory spasm| salty| salvation| sample| sample size| sampling bias| sampling distribution| sampling error| sampling population| sampling servo| sampling theory| sampling unit| sampling variability| sanatorium| sanford envelopes| sanguine| sanity| sapphism| sardasht| sari| sat| satanophobia| satiation| satisfaction| satisfactory| satisfied| satisfier| saturation| satyriasis| savage| save| saving method| savory| savour| say| scalability| scalar| scale| scale value| scaling| scalogram| scanning| scapegoat| scat| scatology| scatophagy| scatophobia| scatter| scatter diagram| scattergram| scatterplot| sceptic| scepticism| schedule| schedules of reinforcement| schema| schematic| scheme| schizoaffective disorder| schizocaria| schizogenic family| schizoid| schizoid personality| schizophrenia| schizophrenia disorder| schizophrenic| schizophrenic type| schizophreniform disorder| schizothymia| schizotypal| scholar| scholarship| scholastic| scholastic achievement| scholastic aptitude| scholastic aptitude test| scholasticism| school| school age children| school and college ability test| school counselor| school drop out| schooling| school neurosis| school of psychology| school phobia| school psychologist| school psychologists| school psychology| school readiness| school report| schools| school truancy| school violence| school year| schreber case| schwann cells| science| sciences| scientific| scientifically| scientific management| scientific method| scientism| scientist| scientists| scintillating scotoma| sciosophy| sclera| sclerosis| scoot| scope| scopophilia| score| scores| scoring| scoring key| scoterythrous| scotoma| scotomization| scotopia| scotopic adaptation| screening| screening tests| screen memory| scripture weights| scroll| scrying| s curve| sd| se| seance| seapegoat| searcher| seashore musical ability tests| sea sickness| seasonal affective disorder sad| seasonal variations| seclusion| seclusive| seclusiveness| secondary| secondary agents of socialization| secondary drive| secondary education| secondary elaboration| secondary function| secondary gain| secondary inhibitor| secondary mental deficiency| secondary motivation| secondary prevention| secondary processes| secondary projection area| secondary qualities| secondary reinforcer| secondary reward| secondary school| secondary schools| secondary school teachers| secondary sex characteristic| secondary sex characteristics| second nature| second order factor| second signal system| secrecy| secret| secretion| sect| sectarianism| section| secure| security| sed| sedative| sedentary| seduction| see| seedling| seen| segment| segmentation| segregation| seguin board| seizure| select| selected group| selection| selection board| selection method| selection ratio| selective| selective admission| selective attention| selective breeding| selective forgetting| selective inattention| selective perception| self| self abasement| self acceptance| self accusation| self actualizalion| self actualization| self administering test| self alienation| self analysis| self assertion| self assertiveness| self assurance| self awareness| self centered| self command| self concept| self confidence| self conscious| self consciousness| self control| self controlled| self criticism| self deception| self defence| self denial| self destruction| self destructive behavior| self determination| self determining| self development| self directing| self direction| self discipline| self discovery| self display| self dynamism| self effacement| self efficacy| self enhancement| self esteem| self estrangement| self evaluation| self evident| self exhibition| self expression| self fulfilling prophecy| self fulfillment| self government| self gratification| self handicapping| self hatred| self help group| self humiliation| self image| self imaginative mind| self inflation| self initiated| self injurious| self instruction| self interest| self involvement| selfishly| self justification| self justified| self knowledge| self knowledge processes| self love| self management| self monitoring| self motivation| self mutilation| self observation| self perception| self picture| self pollution| self preservation| self protection| self punishment| self rating| self realization| self recrimination| self regulated learning| self regulation| self regulatory| self report| self report inventories| self report questionnaire| self security| self stimulation| self study| self submission| self talk| self trust| self worth| selling|

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.