دیکشنری تخصصی ایرانیان

دیکشنری تخصصی روانشناسی (انگلیسی به فارسی)

مشاهده کلمات دیکشنری تخصصی روانشناسی

neurotropic viruses| neurovegetative system| neutral| neutral color| neutrality| neutralization| neutral stimulus| never the less| nevus| new| newborn| nexus| night blindness| nightmare| night vision| nihilism| nihilistic delusion| nirvana| nissl granules| nociceptor| noctambulism| nocturnal| nocturnal emission| nocturnal enuresis| nodal| node| node of ranvier| noise| nomadism| nomanclature| nominal| nominalism| nominal scale| nominating technique| nomogram| nomograph| nomology| nomothetic sciences| nonadditivity| nonbeing| non compos mentis| nonconformity| nonconscious| noncontinuity theory| nondetermination coefficient| nondirective| nondirective psychotherapy| nondisjunction| non educable| nonego| nongraded school| nonjudgmental| nonlanguage test| nonlinear| nonlinear correlation| nonlinear regression| nonliterate society| nonmoral| nonparmetric methods| nonprofit organization| nonrandom| nonrational| nonreversal shift| nonreward| nonself| nonsense figure| nonsense syllable| nonsensory| non sequitur| nonshared environment| nonsingular matrix| nonsocial| nonsymmetrical| nonverbal| nonverbal behavior| nonverbal test| noradrenaline| noradrenergic neurons| norepinephrine| norm| normal| normal curve| normal distribution| normal distribution curve| normal individual| normality| normalization| normalized| normalized distribution| normalized score| normally| normal probability curve| normative| normative evaluation| normative sciences| normative social influence| norm group| normless| normlessness| norm referenced tests| norms| northen khorasan| nosology| nosomania| nosophilia| nosophobia| nostalgia| not affected| notch| notice| noticeable| notion| not mixed| not relating to| noumenon| nourishment| novelty| novice| noxious| nuclear| nuclear family| nuclel| nucleus| null hypothesis| nulliplex inheritance| null matrix| null set| number| number completion test| numerator| numerical ability| numerical value| numerosity| numerous| nursery| nursery education| nursery school| nurses| nurturance need| nurture| nutrition| nutritive| nyctalopia| nyctophobia| nymphomania| nymphomaniac| nystagmus| o| obedience| obese| obesity| obesity in women| obey| object| object assembly test| object cathexis| object choice| object constancy| objective| objective anxiety| objective method| objective psychology| objective test| objective type| objectivism| objectivity| object libido| object permanence| object permanency| oblige| oblimax rotation| oblimin rotation| oblique| oblique rotation| obs| obscenity| obscurantism| obscurity| observable| observation| observational learning| observational techniques| observation method| observations| observe| observed frequency| observed score| observer| observing| obsession| obsessional neurosis| obsessions| obsessive| obsessive compulsive state| obsessive compupsive disorer| obsessive rumination| obsolete| obssesive compulsive personality disorder| obstacle| obstacle sense| obstruction| obstruction box| obstruction method| obtain| obtaining| obvious| obviously| occasionally| occipital| occipital horn| occipital lobe| occlusion| occultism| occult sciences| occupation| occupational| occupational aptitude| occupational diseases| occupational family| occupational hierarchy| occupational identity| occupational interests| occupational mobility| occupational psychology| occupational stability| occupational stress| occupational test| occupational therapy| occur| occurence| occurring| occurs| ochlophobia| ocular| ocular dominance| oculomotor nerve| odd even technique| odor| odorimeter| odorimetry| odor prism| oedipal stage| oedipus complex| oesophagus| oestrus| offer| official| officially| offset| often| ogive| old age| older| olfactie| olfaction| olfactometer| olfactometry| olfactory| olfactory bulb| olfactory hallucination| olfactory nerve| olfactory prism| olfactory sensory neurons| oligophrenia| omen| omission| omission training| omit| omnibus test| omnipotent| omnipresent| onanism| one factor theory| oneirism| oneirology| one sided communication| one sided test| one trial learning| one way screen| one word sentence| oniomania| only child| onomatomania| onset| on the job training| ontogenesis| ontogeny| ontology| onychophagia| oogenesis| opaque| open ended question| open group| open hospital| openly| open mindedness| open system| open work| operandum| operant| operant conditioning| operate| operation| operational| operational costs| operational definition| operationalism| operations| ophidiophobia| ophilia| ophtalmic| ophtalmology| ophtalmometer| ophtalmoscope| opiate| opiate receptor| opiates| opinion| opinionaire| opinionated| opinion poll| opinions| opioid| opiomania| opium| opponent| opportunism| opportunities| opportunity| opposite| opposites test| opposition| oppositional disorder| optic| optical| optical illusion| optic chiasm| optic chiasma| optic nerve| optics| optimal level| optimal performance| optimism| optimistic| optimization| optimum| option| options| optometer| optometry| oracle| oral| oral aggressive type| oral character| oral dependence| oral dyskinesia| oral eroticism| orality| oral passive type| oral reading| oral sadism| oral stage| oral test| oral zone| orbital frontal cortex| ordering test| orderly| order of matrix| ordinal| ordinal numbers| ordinal position| ordinal scale| ordinary| ordinate| orestes complex| organ| organ eroticism| organic| organic brain syndrome| organic deafness| organic disorder| organicism| organic mental disorder| organic psychosis| organic sensations| organic set| organ inferiority| organism| organismic psychology| organization| organizational| organizational change| organizational psychology| organization chart| organize| organized| organ of corty| organogenic| organon| organ pleasure| organs of speech| organ transplantation| orgasm| orgies| orientation| orientation loss| orientation reflex| orienting reflex| orifice| origin| original| originality| originally| original nature| original response| originate| orphan| orphanage| orthodox| orthogonality| orthogonal rotation| orthopedics| orthopsychiatry| oscillation| oscillograph| oscillometer| oscilloscope| oseretsky test| osgoods semantic differential scales| ossification| o technique| other| others| other wise| othogonal| othography| otis lennon mental ability test| otis quick scoring mental ability test| otis self administring test of| otogenic tone| otology| ouija board| outcast| outcome| outcome goals| outcome oriented| out comes| outdated| outer| outer directed| outgoing| out group| outlet| outlook| outmoded| outpatient| output| outside| out ward| ova| oval window| ovariectomy| ovariotomy| ovary| overachievement| overactive| over arousal| overcompensation| overconditioning| overcrowded| overdetermination| overestimation| overgeneralization| overlap| overlapping curves| overlearning| overpopulated| overprotection| overreaction| oversensitive| overt| overt behavior| overt homosexuality| over training| overweight| ovulation| ovum| oxycephaly| ozostomia| p| pacifism| pacinian corpuscle| paedophilia| pain| painful| pain sense| pain spot| pair| paired associates| paired comparisons method| pairing| palate| paleocortex| paleoencephalon| paleolithic| paleopsychology| paligraphia| palilalia| palilexia| palilogia| palingraphia| palinlexia| paliphrasia| pallesthesia| palmistry| palmograph| palp| palpable| palpate| palpebral| palpitation| palsy| panacea| pancreas| panel| panel discussion| panel interview| panic| panic disorder| panic stricken| panophobia| panphobia| panpsychism| pansexualism| pantheism| panting| pantomime| pantophobia| paper| paper pencil test| papillary lines| parabiosis| parabiotic twins| parable| parabola| parabolic| parachromatopsia| parachromopsia| paracusis imaginaria| paradigm| paradigmatic axis| paradox| paradoxical cold| paradoxical intention| paradoxical sleep| paradoxical warmth| parageusia| paragrammatism| paragraphia| parakinesia| paralalia| paralexia| paralgesia| parallax| parallel| parallelism| parallel items| parallel law| parallel tests| paralog| paralogia| paralogical thinking| paralogism| paralysis| paralysis agitans| paralytic| paralyzation| parameter| paramimia| paramnesia| paramount| paranoia| paranoia schizophrenia| paranoid| paranoid delusion| paranoid ideation| paranoid personality| paranoid schizophrenia| paranormal| paranosic gain| paranosis| paraphasia| paraphasis| paraphemia| paraphia| paraphilia| paraphilies| paraphonia| paraphrenia| paraplegia| parapraxia| parapraxis| paraprofessional staff| parapsychology| parasexuality| parasite| parasomnia| parasympathetic division| parasympathetic nervous system| parathyroid glands| parent| parent child relation| parent education| parenthood| parenting| parent role| parents| parents and child| parents of autistic children| parents of mentally handicapped children| paresis| paresthesia| parietal| parietal lobe| parkinsonism| parmia| parochial school| parole| parosmia| parotid gland| parsimony| part correlation| partial color blindness| partial correlation| partially hearing| partially sighted| partial regression equation| partial reinforcement| partial rienforcement| partial variance| participant| participant observation| participant observer| participation| particular| partile| partitioning| part learning| partly| parts| part time| parturition| party| passage| passenger| passion| passionate| passive| passive aggressive character| passive vocabulary| passivism| passivity| pass to| past| pastime| pastoral psychiatry| patella| patellar reflex| patellar tendon| paternal| path| path analysis| pathogenesis| pathogenic| pathognomy| pathological| pathological lying| pathologist| pathology| pathomimesis| pathomimicry| pathomorphism| pathoneurosis| pathophobia| pathway| patience| patient| patients| patriarchy| patrilineal| patriotic| patronymic family| pattern| patterning| pattern perception test| patterns| pause| pavlovian conditioning| pavor nocturnus| pay| pe| peabody picture vocabulary test| peace| peak| pearsonian correlation| peccatophobia| pecking order| peculiarity| pedagogical psychology| pedagogue| pedagogy| pedantic| pederasty| pederosis| pediatrics| pedication| pedologia| pedology| pedophilia| peduncle| peepling tom| peer group| peer pressure| peer rating| peer report| peers| pegboard test| pellet| penalty| penetrance| penetration| penilingus| penis| penis envy| penitentiary| penology| pent up| people| peptic| peptic ulcer| per capita| per capita expenditure| per capita income| perceive| perceived| perceived self| percent| percentage| percentile| percentile curve| percentile norm| percentile point| percentile rank| percentile scale| percentile score| percept| perceptibility| perception| perception in children| perceptions| perceptual| perceptual anchorage| perceptual constancy| perceptual defense| perceptual development| perceptual distortion| perceptual field| perceptual learning| perceptual restructuring| perceptual schema| perceptual set| perceptual speed| perceptual structure| perceptual transformation| percipient| perfection| perfectionism| perfectly| perform| performance| performance appraisal| performance goals| performance rating| performance test| perimeter| period| periodic| periodic fluctuation| periodicity| peripheral| peripheral nerves| permanency| permanent| permanently| permeability| permission| permissive| permissiveness| permutation| pernicious trend| perpendicular| persecution delusion| perseverance| perseveration| persistence| persistent| person| persona| personal| personal affairs| personal appearance| personal constructs| personal criticism| personal data sheet| personal fable| personal growth| personal identity| personal influence| personalism| personalistic psychology| personality| personality assessment| personality disintegration| personality disorder| personality disorders| personality disturbance| personality integration| personality inventory| personality structure| personality test| personality trait| personality traits| personality type| personal pace| personal tempo| personification| personnel| personnel development| personnel management| personnel manager| personnel psychology| personnel selection| personnel services| personnel training| personology| person perception| perspective| perspiration| perspire| persuasibility| persuasion| persuasive communication| perturbation| perversion| perversity| pervert| pessimism| petit mal| petting| pgr| phallic| phallic cuit| phallic stage| phallic symbol| phallography| phallus| phantasm| phantasmagoria| phantasy| phantom limb| pharmacological| pharmacology| pharmacophobia| pharynx| phase| phasic| phasmophobia| phenomena| phenomenal| phenomenal field| phenomenalism| phenomenal self| phenomenological| phenomenological approach| phenomenological psychology| phenomenology| phenomenon| phenomotive| phenothiazine| phenotype| pheromone| phi coefficient| phi gamma function| philanthropism| philanthropy| philosophical| philosophical psychology| philosophy| philosophy of the academy|

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.