دیکشنری تخصصی ایرانیان

دیکشنری تخصصی فلسفه (انگلیسی به فارسی)

مشاهده کلمات دیکشنری تخصصی فلسفه

abduction| absolute| absolute infinite| absolute space| abstract entities| academician| accessibility relation| accupy| actor network theory| actual infinite| actual object| actual world| adumbration| agent based modeling| agent communication language| aim of science| aim oriented rationality| alexander koyre| algorithmic patterns| ali shariati| alternative modernity| ambiguity of conceptions| amplification reduction structure| analytic| anarchism| anthropic principle| anthropology| anti essentialism| antimaterial| antirealism| anti reduction| a posteriori| apparent motion| approximation| a priori| apriority| architecture| argument from desigm| arithmetic| artificial intelligence| artificial intelligence basis| associative mechanism| attitude towards human| attractive force| autonomy| availability| axioms| azimuth| background knowledge| bad lot objection| basic statements| behaviour| being and time| belief| belief forming process| belief theory| bell experiment| bell inequality| big bang| bio ethics| biology philosophy| biomedical model| bitcoin| bohmian interpretation| bohmian mechanics| bohmian quantum theory| brain process| broken symmetry| categoricalism| causal explanation| causality| causal layered analysis| causal mechanisms model| causal theories of knowledge| causal theory| charity principle| choice sequence| civilization philosophy| clasics mechanics| classical logic| close system| coceptual system| cognitive faculty| cognitive meaning| cognitive process| cognitive science| cognitive structure| coherence theory| color| common sense| communications| companing| comparability| compatibilism| complementarity principle| completeness| computability| computational philosophy of science| computers| conceptual scheme| confirmation theory| consciousness phenomenon| consequentalism| consistency| constant conjunction| constitution| construction| constructive empiricism| constructive perception employment| contact between religion and science| content| context| contextuality| contingency| controllability| conventionalism| conventionals| cooperation principles| copenhagen interpretation| correlation polytope| correspondence theory| corroboration| cosmology| counterfactual condition| counter factuals| counterpant concepts| creation| creationism| crisis of science| critical realism| critical theory of technology| criticism| daniel dennett approach| darwin| darwinism| data structure| david chalmers approach| david lewis| decision making| deconstruction| deduction| deductive nomological models| definite description| deflationary theory| deflationism| degenerative program| demarcation criteria| democracy| deontology| descriptirism| design| determinism| developing countries| diagonalization| digital computers| disciplinary matryix| dispersed knowledge| dispositional essentialism| dispositionalism| distributed system| doxastic practic| dualism| duhemian historiography| duhem quine thesis| durkheim| dynamic objectivity| economic| eliminativism| emancipation| emergentism theory| emergent properties| empirical content| empirical realism| empirical science| empirical survey| empirical turn| empiricism| empty names| enlightement| enternalism| entities nature| entity| entropy| enviroment| environmental challenges| episteme| epistemic gap| epistemic logic| epistemological pluralism| epistemological problem| epistemology| equivalence| essentialism| eternity| ethics philosophy| euthanasia| evolution| evolutionary consciousness| evolutionary theory| existence| existence modes| experience| experiment| experimental instruments| explication| extentionalism| external world| faith| fallibilism| falsifiability| falsificationism| feyerabend| fiction| fine tuning| folk psychology| formolazation| foundationalism| freedom| free society| functionalism| fundamental constants in physics| fundamental of science| futures studies| fuzzy logic| galileo| gappy propositions| genealogy| general relativity theory| genetic enhoncement| geometric space| geometry| germ line enhancenemt| god| goldman theory| greation from nonexistence| ground| grue paradox| guran| hartry field| heat death| heidegger theory| hidden variables| historical destining of being| historical reconstruction| historiography| historiography of science| history of science| holism| holistic confirmation| holistic falification| hope| horizon| hubert dreyfus philosophy| human based science| humanity at work| humanity formula| human nature| human needs network| humean metaphysics| hypothesis| ibn al haytham| ibn sina| ideal scientific community| identity| ideology| ignorance| implicate order| incommensurability| incompatibilism| index| indigenous development models| inference| inference to the best explanation| inferential account of communication| inferentialism| infinite| infinite resignation| information| information and communication technology| information ethics| information philosophy| information revolution| inside religion| instrumentalism| intellect| intelligent design theory| intelligent life| intentional theory| interactions| internalism| internet| intuitionism| intuitionistic mathemathics| intuitionistic type theory| inverted earth| irrelevant conjuction paradox| islam| islamic philosophy| islamic worldview| jacques derrida| jacques ellul| judgment| justification| justified belief| kant| karle popper| kind hierarchies| knowledge| knowledge argument| knowledge representation| kochen specker theorem| kripke| kripke fixed point theory| kuhn thumas| laboratory| laboratory life| lakatosh| language| law| law of nature| liar paradox| likelihoodism| linguistic pantumim| locality| logical constant| logical empiricism| logical necessity| logical system| lottery paradox| love| manifest image| manifold| many valued logic| many world interpretation| martin heidegger philosophy| martin heidegger problem| masculinization| material intentionality| mathematical logic| mathematical models| mathematics| meaning| meaningfulness| meaning theory| meaning variance| media| medical concerns| mehdi golshani| memory| mental states| meta ethics| metaphor| metaphysical foundations| metaphysical necessity| metaphysics of properties| metatheorem| methaphysics| methodological individualism| methodological naturalism| methodological subjectivism| methodology| mind| mind body problem| mind independent world| minimal theory| modal status| model| model based account of scientific theories| model based reasoning| model interpretation of quantum mechanics| modernity| modern medicine| modern science| modern technology essence| mohrhoff interpretation| moral agency| moral duty| moral generalism| moral obligation| moral particularism| moral reasons| motion| motivation| mulla sadra| multiagent system| multiple valued logic| multiverse theory| murice merleau ponty philosophy| mystical experience| myth of the given| nano ethics| naturalism| naturalistic epistemology| natural selection| natural state model| nature| nature constants| necessary connection| necessity| necessity and possibility| necessity statements| nelson goodman| nersessian theory| neurophilosophy| neuroscience| new islamic civilization| new scholastic| nominalism| non factualism| nonlocality| nonseparability| nonserious actualism| nonsymbolic artificial intelligence| nonsymetry| norman swartz| objective approach| objective view| objectivism| objectivity| observability| observable| observation| obsolut time| omega point| ontic structural realism| ontological argument| ontological gap| ontological naturalism| ontological pluralism| ontology| origin of species| other minds problem| outside religion| panic theory| panpsychism| paper carl remond| paradigm| paradox| part hierarchies| pataphysics| paul horwich theory| peaceful coexistence| perception| perspectivalism| phenomenal consciousness| phenomenological property| phenomenology| philosophical challenges| philosophical logic| philosophy| philosophy of education| philosophy of language| philosophy of mind| philosophy of religion| philosophy of science| philosophy of technology| physicalism| physical properties| physics| pictorial role of language| political| political ethics| popper| positivism| possibilism| possible object| possible world| post phenomenology| potential infinite| power of imagination| power of reason| pragmatic argument| pragmatics| pragmatism| predicate logic| primary intensions| privacy| private language| privilleged access| probability of truth| probability theory| problem of generality| problem solving model| progress idea| progress idea history| progressive program| progress schools| proof theory| proper name| property| property dualism| prophet| proposition| prospective view| protective history| protocol| proving| pseudo contradiction| psychoanalysis| psychology| quantified modal logic| quantum| quantum entanglement| quantum gravity| quantum mechanics| quantum potential| question| radiation of light| rationalism| rationality| rationality criteria| rationality principle| raven paradox| readiness for salvation| realism| reason| reason holism| recursive functions| reduciblity| reduction| reductionism| redundancy theory| reference theory| regularities| reichenbach common case principle| relations metaphysics| relative| relative space| relative time| relativity| relevance theory| reliabilism| reliability| religion| religion and technology| religion language| religious experience| religious keywords| religious metaphysics| religious science| religious technology| renaissance| rene guenon| representation| representationalism| resurrection| revision theory| rigid designation| roy bhaskar| rules| rules of inference| russelian monism| russell approach| sadra| sceptical realist interperetation| scepticism| science| science and value relation| science as an action| science education| science metaphysics| science methodology| science sociology| science technology system| scientific challenges| scientific choice| scientific experement| scientific explanation| scientific fact| scientific method| scientific models| scientific performance| scientific progress| scientific realism| scientific research programs| scientific revolution| scientific theories assessment| scientism| scintific realism| secular science| seddiqin argument| self evidence| semantic approach| semantic awareness| semantic externalism| semantics| sense perception| simulation| single purpose artifacts| skepticism| skies| smoke| social construction| social ethics| social process| social responsibility| social science philosophy| social scince methodology| society| sociology| sociology of religion| socio political argument| sohail inayatullah| solidarity| soul faculities| soundness| space time| special relativity theory| speech acts theory| spontaneous order| stance empiricism| standard quantum mechanics| standard quantum theory| statical interpretation| statistical relevance model| steady state| stipulation relation| stratification| string theory| structuralism| structure| subject| subjective approach| subjective view| substance dualism| substance movement| sun| super naturatism| supervenience| supreme principle of morality| susan george approach| swamp man| swinburne theory| symbolic artificial intelligence| symbolic representation| syntax| synthetic| system| system design| techne| technical design| technological| technological infrastructure of science| technological knowledge| technological social| technological thinking| technology| technology application| technology ethics| technology mediation| temporality| testability| text book| theism| the logic of quantum mechanics| the new| theology| theoretical approach| theoritical entities| theory choice| theory of agency| thing language| thinking| third dogma| time| tools| tractatus logic philosophicus| tradition| traditionalism| traditional medicine| traditional science| traditional wisdom| tranfinite numbers| transactional interpretation| transaction cost| transcendental corrolation| translatability| translation| trans world identity| true motion| truth| truth conductivity| truth theory| turing machine| two dimensional semantics| ultraimpossibility| ultrainconsistency| uncertainty| uncertainty principle| under determination| understanding| uniformity of nature| unity of science| univercities| universal law formula| universe| universe expansion| unobservable| value| value laden technology| value neutrality| value sensitive design| van fraassen| verifiability| virtue| virtuous person| wave function| weak nonlocality| weinberg method| wesley salmon approach| western progress idea crities| west philosophy| wholeness| wilfrid sellars| wisdom| wittgenstein| work and technology| working memory| world view| abbasids| abdulkarimsoroush| aboutness| absence| absolute knowledge| absolute model proposition| absolute perfection| absolute power of god| absolut inimitability of quran| absolutism| abstract being| abstract existence| abstract object| absurditus| abu ali moskevayh razi| acceptance model| accidental intellect| accountability in accounts receivable| acme| acquired knowledge| action| action and reaction| action logic| active intellect| act of ascent| actuality| adaptive comparison| adult novel| adversity| aesthetic value| affectio| affective training| affirmation| affirming antecedent| affliction| afghanistan scientific centers| agent by agreement| agent by foreknowledge| agent by intention| agent by self manifestation| agent cause| agents| age related education| aghl| agnosticism| ahl al bayt| ahmed bin hanbal| akrasia| alameh tabatabaee| alameh tabatabee| al bab al hadi ashar| al e buyeh| al ehtejaj| aletheia| a letheia| alethia| al ighaz men al hajah belborhan ala al rajah| al kafi| allah| allama tabatabaie| allama tabatabi| allameh helli| allameh jafari| allamehmajlesi| allameh tabatabaee| allameh tabatabaie| allameh tabatabayi| allame tabatabaiee| all good| all potency| al mizan interpretation| al sahifa al sajjadiyya| al shahrazuri| altruism| al vahed formula| alvin plantinga| amor| amr world| analogical gradation| analogical reasoning| analogical relation of soul and body| analysis of mind| analytical criticism| analytical philosophy| analytical simulation| anaphoric pronoun| anarchism| ancient greece| ancient greek philosophy| ancient logic| anderstanding| angelology| angels| anger| angst| annihilation| annotation| anteriority and priority| anthropic principle| anthropology| antichrist| antipain| anti realism| anwar jalal| apocalypse| apollo| aporia| aposteriori| applied mathematics| apprehensive concealment| approach| approach coping style| approximation| arbitration| archetype| archetypes| arc of descent| argument| argument from contingency and necessity| argument from movement| argument from nonbelief| argument from order in nature| argument of truthful ones| arguments for existence of god| aristotelian logic| aristotle| armageddon| art| art criticism| art history| artificial neural network| artistic creation| art school| ascension| asfar| asharites| asking forgiveness of allah| asma al hosna| aspects of justice| assent| assertion| astral body| astrology| atheism| atheist| atomism| atrium| attraction rate| attributes of essennce| attributes of god| attributes of perfection| attributes of the acts| attributive unity| augustine| augustine of hippo| augustinus saint| authority| authorization| authorized to loose and to bind| averroes| ave sina| avesta| avicenna| avicennan| a virtue based management| avulsion| awareness| axiology| axiomatic method| ayatollah jaafar sobhani| ayatollah javadiamoli| ayatollah mesbah| bada| baje| bank branches| bank erosion| barriers to knowledge| baryons| basics| bayazid bistami| bayesian inference| bayes rule| beatific vision| beautification| becoming| becoming theory| behnoosh gachsaran company| being| being for itself| being for others| being in itself| belief ethics| belief in| beliefs| belief that| believe doubts| bell theorem| belonging to place| beneficence| berkeley philosophy| bernard williams| best system| between philosophical| bible| biblical| bioethics| biographies| biologic evolution| bionic design| biopolymer| birkhoff interpolation| blind estimation| bodily resurrection| body| body and mind| body example| body functions| bombast| book reviews| boolean algebra| border developments| breath| breathing of the spirit| breath of clemency| bronze| bronze plating| buddhism| buddhists| building exergy| calendar| caliph| cancellation| carl raschke| carnal| carnap philosophy| cartesian geometry| cartesianism| cartesian subject| casuality| categoria| categorical imperative| categorical proposition| categorical relation| category| catharsis| causality rule| causation| cause| celestial world| celibacy| celibacy of intellect| central library of astan quds razavi| certain data| chaining| changes of providence| chaos| characterization| charactiration| chemical elements| childbirth| childhood| children literature| chivarly| christian| christian fundamentalism| christianism| christian philosophy| christian theology|

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.