دیکشنری تخصصی مهندسی نفت (انگلیسی به فارسی)

دیکشنری یا لغت نامه تخصصی مهندسی نفت، دارای اصطلاحات متداول در زمینه های مختلف مهندسی نفت از جمله، حفاری، پالایش و استخراج است.

مشاهده کلمات دیکشنری تخصصی مهندسی نفت

a frame brace| A mast| abandon v at a depth of| abandon v awell| abandoned well| abandonment pressure| abestos fiber| abismal| abrasion drilling| abrasive| abrasive treatment| abrasive water| abrasive noun| absolute density| absolute permeability| absolute porosity| absolute pressure| absolute rate| absolute viscosity| absorbed gas| absorbent| absorber| absorption column| absorption capacity| absorption coefficient| absorption factor| coefficient of absorption| absorption of neutrons| capture of neutrons| absorption plant| abutment joint| butt joint| abutting joint| abyssal area| abyssal region| abyssal deposits| abyssal depth| abyssal plain| abyssal rocks| deep seated rocks| abyssal zone| abyssopelagic| accelerator| accelerometer| acclivity| accommodation module| quarters module| accumulation of cuttings| accumulation of muds| accumulation of oil| acid bottle| acid bottle inclinometer| acid flooding| acid gas| sour gas| acid sludge| acid soil| acid tar| acid wash| acid washing| acid water| acid proof| acid resisting| acid proof concrete| acide recovery plant| acidic rocks| acid rocks| acidiferous| acidization of wells| acidization tools| acidizing tools| acidization| acidizing| acidize v| acoustic BOP control| acoustic location| acoustic location system| acoustic log| sonic log| acoustic velocity log| continuous velocity log| velocity log| C V L| SL| acoustic logging| continuousvelocity logging| sonic logging| velocity logging| acoustic measuring system module| acoustic positioning| acoustic positioning system| APS| acoustic release device| acoustic transponder| transponder| activation logging| active mud| active mud pit| active pit| mud pit| sump| active mud tank| active sonar| active thrust of earth| activity coefficient| actual pressure| actual thickness| actualboring time| actual drilling time| acutely folded| acyclic hydrocarbon| adamantine| adamantine drill| adapter flange| adapter| adaptor| stem extension| adapter| substiute| sub| reducer| reducing socket| reducing joint| crossover sub| adaptor| additive| dope| adherence| adhesion| adhesion coefficient| adhesive oil film| adhesive power of cement slurry| adhesive water| attached water| adjacent rock| adjoining rock| adjacent strata| adjacent beds| adjustable bean| adjustable flow bean| adjustable choke| adjustable expanding reamer| adjusting rod| adrift| adsorbed gas| adsorption activity| diffusion activity| membrane activity| adsorption treatment| adsorption treating| adult stage| advance bore hole| advance of the tool| feed of the tool| advance rate| drilling rate| drilling speed| penetration rate| rate of drilling progress| advanced genus| aeolian rock| atmospheric rock| eolian rock| aerated| aerated bottom| aerated mud| aerated water| aeration| aeration fold| aerial arch| aerial mast Brit| antenna tower| afmag method| audio frequency magnetic field method| after flow| afterdamp| aftergases| agglomerate| agglutinate| aggregate thickness| air box| air bubble| air bell| blister| air compressor| air cooling| air cushion drilling platform| air drilling| compressed air drilling| air drive| airflooding| air escape valve| air exhaust| air exhauster| air filter| air separator| air trap| air flow meter| anemometer| air flow indicator| wind speed indicator| air gap| air gun| air hammer| air hoist| air tugger| air winch| air hole| air intake vent| air injection| air inlet nipple| air inlet valve| air inlet| air intake| air input well| air lift| air lift well| air lock| air outlet| air pipe| air piping| air pressure| air pressure gage| air renoval| air repressuring| air sweetening process| air valve| air tight patition| air tight| hermetic| air cooled| air tightness| airdox| airdox blaster| aleurites| aleurolites| alicyclic hydrocarbon| aliphatic hydrocarbon| alkali treatment| alkaline| alkaline earth| alkaline soils| alkali soils| alkalinity| alkane| alkene| alkylene| olfinic hydrocarbon| alkyne| alkine| allochthonous fold| allocthonous fold| allochthonous fold| allocthonous fold| allogene fold| allochthonous rock| allocthonous rock| allogene rock| allotriomorphic structure| allotriomorphic texture| xenomorphic texture| anhedral texture| allotriomorphic| anhedral| xenomorphic| alluvial cone| alluvial fan| debris cone| alluvial sand| alluvial| alluvian| along the dip plane| along the strike| altered rock| altermated stratification| altornate structure| alternation of beds| alternating of beds| alumina cement| alumina| aluminum oxide| american system of drilling| cable system of drilling| cable tool method of drilling| analog model study| analogue model study| analog model| analogue model| analyzer| anchor| anchor block| anchor buoy| anchor handling tug| anchor line| anchoring line| brace| guy| stay| stay rope| guy wire| anchor piling| anchor pipe| anchor string| foundation pile| outer conductor| anchor winch| anchor windlass| anchor| cramp iron| anchor| tie| anchorage| anchoring system| anchorpacker| angle bar| angle iron| angular iron| angle build up| angle drop off| angle leg| angle of bedding| bedding angle| angle of deviation| angle of drift| fleet angle| drift angle| angle of dip| angle of dipping| angle of inclination| angle of incline| dip angle| angle of elevation| angle of friction| angle of gradient| angle of hade| angle of incidence| angle of incidence with the layer| angle steel| angle valve| anhydrite| aniline point| an pt| anisotropic| anisotropy| annular auger| annular blowout preventer| bag preventer| sleeve BOP| sleeve blowout preventer| annular BOP| annular boring| annular circulation| annular pressure| annulus pressure| casing pressure| annular return velocity| mud return velocity| annular space| flow annulus| annulus| annular velocity| annulus pressure responsive| APR| annulus valve| anomaly| anthclinal| anthracene oils| anti vibration mounting| shock absorber| vibration damper| vibration dampener| anti pollution measures| anti vortex baffle| vortex beaker| anticlical bulge| anticlinal high| anticlinal apex| anticlinal bend| arch bend| saddle bend| upper bend| anticlinal axis| saddle axis| anticlinal core| anticlinal nucleus| core of anticline| anticlinal crest| anticlinal ridge crest of anticline| crown of anticline| anticlinal fault| anticlinal flank| anticlinal limb| flank of anticline| anticlinal flexure| anticlinal fold| up fold| anticline| anticlinal line| anticlinal reservoir| anticlinal structure| anticlinal uplift| anticlinal upward| anticlinorium| composite anticline| anticorrosion coating| antiocorrosive coating| anticorrosive paint| anticorrosive| anticorrosive agant| antifoam| antifoam agent| antifoam additive| antifroth agent| defoamer| defoaming agent| antifouling composition| antifouling paint| antifreeze| antifreezing agent| antirolling device| antirolling installation| antiscour gravel| antiscour perforated wall| antiscour wall| apparent dip| apparent ground water level| apparent porsity| apparent resistance of amedium| apparent resistivity| apparent slip| throw| total throw| apparent stratigraphic gap| apparent stratigraphic overlap| apparent thickness of abed| apparent throw| appraisal well| test boring| test well| trial boring| trial well| aquifer| aquiferous| water bearing| aquifer| water bearing stratum| aquifer layer| arc of folding| arch core| arch limb| normal limb| roof limb| area in advance| area of sedimentation| area of subsidence| subsiding area| areal limit of the pay zone| areal limit of the oil sand| areometer| hydrometer| argil| clay| argillaceous limestone| clayey limestone| argillaceous sand| shaly sand| argillaceous sandstone| dauk| argillaceous schist| clay schist| argillite| argillaceous texture| pelitic texture| argillization| aromatic hydrocarbon| aromatization| arrangement in layers| structural position of strata| arrested anticline| artesian water| artesian well| bore well| articulated drill collar| articulated flare platform| articulated joint| swivel joint| articulated platform| oscillating platform| compliant platform| articulated telescopic shaft| artificial island| man made island| artificial lift| asbestos| asbestos cord| asbestos gloves| asbestos insulation| asbestos lagging| asbestos covering| asbestos lining| asbestos packing| asbestos plate| asbestos sheet| asbestos tray| asbestos ring| ascending pillar| ascent| asphalitic sandstone| asphalt| asphalt base course| asphalt deposits| asphalt lake| pitch lake| asphalt base oil| naphthenic oil| asphalt base crude| asphalt crude oil| asphaltic hydrocarbon| asphaltite| assembling of the modules| assistant driller| associated gas| associated rocks| associated sheets| astatic gravimeter| astatic magnetometer| asymmetrical anticline| atmosphere| atmospheric actions| atmospheric effects| weather factors| atmospheric agents| atmospheric condensation| atmospheric conditions| atmospheric humidity| atmospheric pressure| barometric pressure| atomizer| pulverizer| sprayer| spray nozzle| attle| auger drill| auger stem| auger| auger bit| autochthonous deposit| indigenous deposit| autochthonous fold| rooted fold| autochthonous rock| automated shutdown| automatic break out cathead| automatic cathead| automatic charging| automatic charging equipment| automatic discharge| automatic drilling| automatic feed control| automatic feed| automatic feedoff| automatic flow tank| automatic gas detector| automatic isolating valve| automatic lubrication| automatic master valve| automatic pipe rack| automatic recording gas detector| automatic rotating blowout preventer| auxiliary float| auxiliary hoist| auxiliary winch| cartworks| auxiliary pedestal crane| auxiliary valve| stand by valve| average daily injection| average drilling speed| average output| average pressure| average quality oil| average sample| average saturation| average weight| axial fan| axial load| drilling weight| weight on the bit| specific load| weight in bit| axial pump| axis of trough| trough axis| synclinal axis| b| back brake| post brake| back fill| back off toll| bumper sub| bumper qar| back off| unscrewing| back pressure valve| back side pumping op a well| back v off| unscrew v| break v ont| break v off| back crank pumping| back up line| back up| back up tongs| backups| backlash| back pressure| bp| baffle collar| comenting collar| cementer| baffle plate| bag auger| sack borer| bail of the bailer| bail v| bail v out| bail v down| bail v dry| bailer boring| bailer clamp| bailer sample| bailer valve| bailer| bailingscoop| bailing| bailing drum| sandline reel| sand reel| sandline spool| bailing line| sand line| bailing rope| sand pump line| bailing plant| bailing production| bailing tank| bailing tube| bailing well| balance rope| balance weight| counter weight| counterbalance| balanced hoisting| balanced hole| balanced load| balanced valve| ball breaker| ball check valve| ball cock| ball joint drive| ball shaped head| ball valve| globe valve| ball and ring method| ball and socket joint| ball head| ball qoint| ballast capacity| ballast cell| ballast room| ballast tank| ballast v into place| ballast water| ballasted flanged base| ballasting operation| balling up of the bit| band brake| band wheel| band wheel belt| band wheel shaft| banded| banded limestone| banded vein| banding| bank of ice| bar| rod| barbey ixometer| barefeet| barefooted| uncased| barefeet| barefooted| uncased| barefooed well| barefoot hole| uncased| barge| barge for subsea pipe connections| barograph| barometrograph| barometric pressure| barrel of capstan| barrel of winch| winch barrel| barrel| bbl| b| brl| barrels of water per day| barrels per calender day| bpcd| barrels per stream day| bpsd| barrels per ton| barren field| feld field| barren ground| barren intercalation| barytes| barite| basal waters| base| base level| base line| base line of sands| base of otl| base of the derrick| base plate of the derrick| basement rock| basic rock| basin| basket bit| basket sub| basket rube| basket type core barrel| bastard| massive rock| batch treating| batching oil| batch oil| batching pig| batching plug| bathroclase| bott0m joint| bathyal deposits| bathymeter| bathymetric chart| bathymetric survey| bathymetry| bathypelagic| bathyscaphe| baume scale| baume hydrometric scale| bbls/d| barrels per day| beam hanger| beam pump| beam pumping unit| walking beam pump| beam well| beam pumping production| bean| bean v| choke v| pinch v| throttle| bearer| supporting pillar| bearing capacity| bearing load| bearing plate| beaufort scale| bed opening| bed outcrop| bed outcropping| bed rock| underlying rock| solid rock| bed succession| succession of strata| bed undulation| bed plate of capstan| bed| layer| stratum| bedded deposoit| stratified deposit| bedded rock| layered rock| stratified rock| sedimentary rock| bedded structure| layered structure| stratified structure| bedded| layered| stratified| bedding fault| bedding plane fault| bedding plane| plane of bedding| bedding| stratification| beds of passage| transition beds| behavior of the layer| layer behavior| behavior of the rock| rock behavior| behavior of the well| well behavior| belching well| bell guide| bowl| bell valve| bell shaped valve| bellows| bellows valve| belly band| belly bust| belt drive| belt gearing| belt driving| belting| belt driven pump| belt of folded strata| bow area| bench mark| bend of ground| bend| bending| bend| bow| bending coefficient| bending strain| bending stress| bending strength| bends| bentonite| bentonitic clay| benzene| benzene ring| beveling| big hole| bimetallic thermometer| bimetallic strip| binder| binding agent| binding material| bioclastic rock| biofacies| biogenic rocks| bit blade| cutting edge of the bit| blade of the bit| bit edge| bit breaker| bit change| change of the bit| bit clearance| clearance of the bit| bit cooling| cooling of the bit| bit deflection| deflection of the bit| bit dressing machine| bit dresser| bit face angle| face angle of the bit| bit gage| drill tool gage| drill bit gage| bit head| head of the bit| bit hook| bit hydraulics| bit leg| leg of the bit| bit life| life of the bit| bit neck| neck of the bit| bit penetration| penetration of the bit| bit pin| pin of the bit| bit sample| bore specimen| bit shank| shank of the bit| bit shoulder| shoulder of the bit| bit size| size of the bit| bit sticking| sticking of the bit| sticking of the tool| bit sub| bit wing| wing of the bit| bit| drill bit| tool| bituminous limestone| bituminous rock| bituminous sand| bituminous shale| oil shale| black oil| black products| blade bit| drag bit| blade mixer| blank bit| blank flange| blind flange| blank liner| blank pipe| blank ram| blind ram| blast| blast firing| blast ing| blast furnace cement| blast hole| blasting hole| blast v| blast hole diamond drilling| blast hole drilling| blasted rock| blaster| blaster fuse| blasting fuse| slow match| blaster oil| blasting oil| blasting agent| explosive| blasting material| blasting cable| blasting cap| igniter| blasting charge| blasting cone| explosion cone| explosin crater| blasting method| blasting powder| blee v| bleed v off pressure| bleed v pressure| bleeder| prssure release valve| bleeder valva| bleeding core| weeping core| blind area| blind zone| blind drilling| bling hole| blistering| block and tackle| chain block| block line| drilling cable| drilling line| block mountain| block v hole| block| pulley block| bloom of oil| petroleum bloom| bloomless oil| blow down valve| blow out| flowing| gush| gushing| blow out| flowing| gush| gushing| blowdown silencer| blower| ventilator| blowing fan| pressure fan| blowing in wild| uncontrolled blowout| wildcat blowing| blowing out well|

ترجمه متن و مقالات تخصصی با 5% تخفیف

شما با استفاده از کد dic34 میتوانید از 5% تخفیف در ترجمه متون تخصصی بهره مند شوید.