دیکشنری تخصصی ایرانیان

کنه

دیکشنری لغات عمومی

زیست‌شناسی

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.