دیکشنری تخصصی ایرانیان

پذیرفتاری

دیکشنری تخصصی علوم دامی

دیکشنری تخصصی فیزیک

susceptibility

نسبت قطبش پدیدآمده در جسم به میدان الکتریکی وارد بر جسم.

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

susceptibility

نسبت قطبش پدیدآمده در جسم به میدان الکتریکی وارد بر جسم.

دیکشنری تخصصی فلسفه

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.