دیکشنری تخصصی ایرانیان

واپایش دسترسی

دیکشنری تخصصی برق

access control

[رایانه و فنّاوری اطلاعات، رمزشناسی] فرایندی امنیتی که در آن از منابع مشترک در برابر دسترسی غیرمجاز محافظت می‌شود|||[مهندسی مخابرات] نظارت خودکار یا دستی بر دسترسی به خدمات خاص یا بخش معینی از شبکه.

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

access control

[رایانه و فنّاوری اطلاعات، رمزشناسی] فرایندی امنیتی که در آن از منابع مشترک در برابر دسترسی غیرمجاز محافظت می‌شود|||[مهندسی مخابرات] نظارت خودکار یا دستی بر دسترسی به خدمات خاص یا بخش معینی از شبکه.

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.