دیکشنری تخصصی ایرانیان

مغز استخوان

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی پزشکی

bone marrow

بافت نرم و اسفنجی که داخل حفره‌های استخوان را پر می‌کند و در جوانان، یاخته‌های خون‌ساز دارد و در سالمندان چربی جانشین آن شده است.

ویکی پدیا

bone marrow

استخوان متراکم دارای یک حفره مرکزی به نام مغز استخوان است که با آندوستئوم پوشیده شده‌است. در پیرامون استخوان، پرده ضریع قرار دارد که کل استخوان را حفاظت می‌کند. استخوانهای اسفنجی دارای حفره‌های کوچک و بزرگ و سیستم‌های هاورس ناقص هستند.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری جامع مهندسی

زیست‌شناسی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.