دیکشنری تخصصی ایرانیان

مدل سازی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

زیست‌شناسی

فرهنگ لغات علوم دریایی

دیکشنری تخصصی مهندسی پزشکی و رادیولوژی

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی هوافضا

مهندسی انرژی

دیکشنری تخصصی فیزیک

دیکشنری فناوری اطلاعات

محیط زیست

دیکشنری تخصصی نجوم و اختر شناسی

دیکشنری تخصصی صنایع

modeling

خلق الگوی عینی یا نمادینی از مؤلفه‌های یک سامانه در قالب آینده‌های ممکن و از راه بررسی دروندادها و بروندادها برای کشف روابط بین مؤلفه‌ها.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

مهندسی انرژی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

علوم تربیتی

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی جغرافی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی فیزیک

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

شهرسازی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.