دیکشنری تخصصی ایرانیان

عوامل اجتماعی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مشاوره

دیکشنری تخصصی جامعه شناسی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.