دیکشنری تخصصی ایرانیان

سازگاری

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

بیوشیمی و بیوفیزیک و بیوتکنولوژی

زیست‌شناسی

دیکشنری تخصصی پزشکی

adaptation

[پزشکی] تطبیق بهنجار چشم با شدت‌های مختلف نور|||[زبان‏شناسی] فرایند تغییرآوایی وام‌واژه‌ها درجهت منطبق شدن با نظام‌ آوایی زبان وام‌گیرنده.

شیمی

compatibility

حالت یا توانایی حضور دو ماده در کنار هم در یک مخلوط، بدون اثر نامطلوب.

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

adaptation

[پزشکی] تطبیق بهنجار چشم با شدت‌های مختلف نور|||[زبان‏شناسی] فرایند تغییرآوایی وام‌واژه‌ها درجهت منطبق شدن با نظام‌ آوایی زبان وام‌گیرنده.

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

compatibility

حالت یا توانایی حضور دو ماده در کنار هم در یک مخلوط، بدون اثر نامطلوب.

فرهنگ لغات علوم دریایی

compatibility

← سازگاری کالاها.

فرهنگ لغات مهندسی راه آهن

compatibility

← سازگاری کالاها.

ویکی پدیا

consistency

سازگاری کاربردهای زیر را دارد:

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

زیست‌شناسی

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری رفتار حرکتی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

علوم اجتماعی

علوم تربیتی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.