دیکشنری تخصصی ایرانیان

ساختار نواری

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی فیزیک

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی فیزیک

band structure

طیف انرژی الکترون‌ها در بلور آرمانی.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی فیزیک

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.