دیکشنری تخصصی ایرانیان

دی اکسیدکربن

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

مهندسی انرژی

دیکشنری تخصصی فیزیک

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.